fatima 2013 mến yêu

Mời bạn cùng với con em của chúng ta Tái Khởi Động SỨ ĐIỆP FATIMA

 

 

Những hình ảnh trên cả tuyệt vời của Đại Phúc Fatima 22-26/7/2013

 

 

Ăn năn đền tội

 

 

Siêng năng lần hạt mân côi

 

 

Bạn đã làm gì cho con cái bạn?

 

 

Cho các em một cơ hội