ĐẠI PHÚC FATIMA& LỘ ĐỨC MISSION 2015

HÀNH HƯƠNG CHO HOÀ BÌNH

từ Thứ Hai, 20/07 đến Thứ Bảy 25/07/2015 tại Thánh Địa FATIMA và LỘ ĐỨC

CHỈ CÓ SỨC MẠNH CỦA MẸ FATIMA MỚI CỨU ĐƯỢC VIỆT NAM

CHUẨN BỊ KỶ NIỆM 100 NĂM FATIMA TÔN VINH TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG

 

Tổ Chức: Cha Paul Huỳnh Chánh (UK; số viber: 00 44 7414 735102)

Linh Hướng: Cha Trường Luân (Roma); Cha Thông (Hoà Lan); Cha Bá Thông (US)

Xin bà con xem lại giờ bay đến phi trường 20/7/2015 cho chính xác và số phòng ngủ.

Chúng tôi sẽ dựa vào đây để chia phòng ngủ ở Lộ Đức

Chi phí trọn gói cho chuyến hành hương này là: 320euros/1người.

Số tiến sẽ góp trên xe trên đường đi Lộ Đức ngày 21/7

Xin tự lo bảo hiểm du lịch. Cám ơn.

130 chỗ ở Cité St Pierre

33 Avenua Mgr Rodhain 65100 Lourdes

 

15 chỗ ở MAISON SAINT PIERRE ET SAINT PAUL,

Route de la Forêt, 65100 LOURDES

 

Xin vào trang facebook sau đây để cập nhật tin hành hương.

https://www.facebook.com/CongDoanHanhHuongAuChau

Hình Ảnh Hành Hương Fatima-Lộ Đức 20-25/7/2015

 Danh sách xếp theo giờ đến Phi trường Lisbon

No Full Name Country Arrival Flight  Departure Room Bus
1 Rev Gioan Nguyễn Văn Thông Netherlands 08.15am  TP669 07.05am 408 1
2 Trương Bạch Tuyết Netherlands 08.15am TP669 07.05am 412 1
3 Lã Ngọc Yến Germany 08.15am TP0571 18.10pm 100 1
4 Nguyễn Thị Trâm Anh Germany 08.15am  TP0571 18.10pm 213 1
5 Nguyên Văn Hiến Germany 08.15am  TP0571 18.10pm 211 1
6 Trần Văn Chương Germany 08.15am  TP0571 18.10pm 213 1
7 Cao Văn Mên Germany 08.20am LH6992 06.10am 219 1
8 Nguyễn Thị Phụng Hoàng Germany 08.20am  TP553 06.10am 120 1
9 Nguyễn Thị Sâm Germany 08.20am  TP553 06.10am 120 1
10 Phan Thị Thanh Tâm Germany 08.20am LH6992 06.10am 219 1
11 Rev Nguyễn Bá Thông US 08.20am UA916   410 1
12 Phan Christine Dung US 08.20am UA916   100 1
13 Bùi Ngọc Đàm Germany 08.35am FR1786 09.00am 107 1
14 Hà Thanh Hải Germany 08.35am   09.00am 34 1
15 Hoàng Thị Ngọc Nhạn Germany 08.35am FR1786 09.00am 107 1
16 Vũ Thị Hằng Nga Germany 08.35am   09.00am 34 1
17 Antony Lê Netherlands 08.50am FR2925 11.00am  227 1
18 Lê Thi Thu Thuý Netherlands 08.50am FR2925 11.00am  227 1
19 Phạm Văn Tiến Netherlands 08.50am FR2925 11.00am  228 1
20 Wendy Lê Netherlands 08.50am FR2925 11.00am  228 1
21 Bùi Thanh Hương UK 12.35pm FR1884 06.30am 102 2
22 Bùi Thị Hạnh UK 12.35pm FR1884 06.30am 21 2
23 Rev Paul Huỳnh Chánh UK 12.35pm FR1884 06.30am 400 2
24 Đinh Catherin Trần UK 12.35pm FR1884 06.30am 21 2
25 Đỗ Ngọc Bảo UK 12.35pm FR1884 06.30am 27 2
26 Đỗ Thị Yến UK 12.35pm FR1884 06.30am 122 2
27 Giang Thị Thanh UK 12.35pm FR1884 06.30am 27 2
28 Lê Văn Sơn UK 12.35pm FR1884 06.30am 28 2
29 Nguyễn Đức Thắng UK 12.35pm FR1884 06.30am 122 2
30 Nguyễn Thị Hải UK 12.35pm FR1884 06.30am 209 2
31 Nguyễn Thị Vân UK 12.35pm FR1884 06.30am 127 2
32 Nguyễn Thị Vinh UK 12.35pm FR1884 06.30am 29 2
33 Nguyễn Thị Vui UK 12.35pm FR1884 06.30am 123 2
34 Nguyễn Vincent Nhất Huy UK 12.35pm FR1884 06.30am 22 2
35 Phạm Huyển Diễm Thi Jenny UK 12.35pm FR1884 06.30am 127 2
36 Phạm Thị Lan UK 12.35pm FR1884 06.30am 129 2
37 Phạm Thị Lụa UK 12.35pm FR1884 06.30am 209 2
38 Phạm Thị Ninh UK 12.35pm FR1884 06.30am 123 2
39 Sr Mary Mo UK 12.35pm FR1884 06.30am 220 2
40 Sr Xuyen UK 12.35pm FR1884 06.30am 220 2
41 Trần Kim Anh UK 12.35pm FR1884 06.30am 22 2
42 Trần T Hương Huyền UK 12.35pm FR1884 06.30am 28 2
43 Trấn Thy Linh UK 12.35pm FR1884 06.30am 102 2
44 Trần Văn Thái UK 12.35pm FR1884 06.30am 415 2
45 Vũ Mai Thanh Amy UK 12.35pm FR1884 06.30am 128 2
46 Vũ Thanh Trúc Katie UK 12.35pm FR1884 06.30am 129 2
47 Vũ Văn Trung UK 12.35pm FR1884 06.30am 128 2
48 James Trường Ân Nguyễn Germany 13.00pm   22.00pm 114 2
49 Jessica Hải Ân Nguyễn Germany 13.00pm   22.00pm 114 2
50 Joanna Thảo Ân Nguyễn Germany 13.00pm   22.00pm 114 2
51 Nguyễn Mạnh Long Germany 13.00pm   22.00pm 124 2
52 Nguyễn Thị Hải Yến Germany 13.00pm   22.00pm 124 2
53 Nguyễn Văn Sơn Germany 13.00pm   22.00pm 114 2
54 Phạm Thị Tươi Germany 13.00pm   22.00pm 124 2
55 Vũ Thị Hải Giang Germany 13.00pm   22.00pm 114 2
56 Bùi Thị Ngọc Lan Germany 13.20pm LH6992 06.10am 205 2
57 Bùi Văn Ngọc Germany 13.20pm LH6992 06.10am 205 2
58 Neubauer Thị Xuân Mai Germany 13.20pm LH1790 06.10am 121 2
59 Vũ Thị Thắm Germany 13.20pm LH1790 06.10am 121 2
60 Nguyễn Văn Học Germany 13.20pm  LH1790 12.05pm 415 2
61 Vũ Chí Hùng Germany 13.20pm    LH1790 06.10am 300 2
62 Vũ Thị Kim Thoa Germany 13.20pm    LH1790 06.10am 300 2
63 Nguyễn Thuận Germany 13.20pm   LH1790 12.05pm 101 2
64 Vũ Thị Tứ Germany 13.20pm   LH1790 12.05pm 101 2
65 Nguyễn Thanh Sơn Netherlands 13.45pm   07.00am 202 2
66 Nguyễn Tuyết Huệ Netherlands 13.45pm   07.00am 202 2
67 Phan Đỗ Thị Thuỳ Trang Switzerland 13.50pm Sw2084 11.35am 119 2
68 Trần Kim Hoàng Canada 15.00pm AC9364 07.05am 211 3
69 Đòan Bảo An Germany 15.00pm   12.05pm 305 3
70 Đỗ Thị Thậm Germany 15.00pm   12.05pm 206 3
71 Nguyễn Thị Cư Germany 15.00pm   12.05pm 206 3
72 Nguyễn Thị Đính Germany 15.00pm LH1168 12.05pm 210 3
73 Nguyễn Thị Thìn Germany 15.00pm LH1168 12.05pm 210 3
74 Nguyễn Thị Thu Huyền Germany 15.00pm   12.05pm 305 3
75 Nguyễn Andy Minh Germany 15.25pm TP541 08.40am 317 3
76 Nguyễn Tấn Dũng Germany 15.25pm TP541 08.40am 317 3
77 Nguyễn Vincent Duy Germany 15.25pm TP541 08.40am 317 3
78 Nguyễn Vũ Thu Thảo Germany 15.25pm TP541 08.40am 317 3
79 Vũ Anh Thuý Germany 15.25pm TP541 08.40am 214 3
80 Vũ Quý Đôn Germany 15.25pm TP541 08.40am 214 3
81 Vũ Thế Đức Germany 15.25pm TP541 08.40am 214 3
82 Vũ Thừơng Kiệt Germany 15.25pm TP541 08.40am 214 3
83 Hoàng Thị Kim Ngọc Denmark 15.50pm   14.40pm 203 3
84 Trịnh Thuý Hà Finland 15.50pm LH650 22.15PM 203 19 July
85 Trinh Trọng Hiếu Finland 15.50pm LH650 22.15PM 203 19 July
86 Trịnh Vân Anh Julia Finland 15.50pm LH650 22.15PM 204 19 July
87 Phạm Thị Chính Finland 15.50pm LH650 22.15PM 204 19 July
88 Trần Bỉnh Thành Germany 16,30pm TP523 10.40am 417 3
89 Trần Duy Phong Germany 16,30pm TP523 10.40am 417 3
90 Trần Phương Linh Germany 16,30pm TP523 10.40am 417 3
91 Trần Thị Ngọc Thuý Germany 16,30pm TP523 10.40am 417 3
92 Đỗ Quốc Hùng Germany 16.30pm TP523 10.40am 26 3
93 Đỗ Thị Kim Vy Germany 16.30pm TP523 10.40am 26 3
94 Trần Quang Trinh Netherlands 17.45pm HV6204 09.45am 115 4
95 Trần Thị Hiển Netherlands 17.45pm HV6204 09.45am 115 4
96 Trần Văn Trúc Netherlands 17.45pm HV6204 09.45am 115 4
97 Trần Thị Hằng Netherlands 18.00pm FR3091 09.45am 201 4
98 Trần Thị Tốt Netherlands 18.00pm FR3091 09.45am 200 4
99 Trần Thị Trinh Netherlands 18.00pm FR3091 09.45am 201 4
100 Trần Thị Tươi Netherlands 18.00pm FR3091 09.45am 200 4
101 Lưu Văn Quang Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 116 4
102 Nguyễn Heidi Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 23 4
103 Nguyễn Thị Định Việt nam 18.00pm FR3091 18.25pm 207 4
104 Nguyễn Thị Nguyệt Việt nam 18.00pm FR3091 18.25pm 207 4
105 Nguyễn Văn Đô Việt nam 18.00pm FR3091 18.25pm 206 4
106 Trần Am Dominic Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 25 4
107 Trần Ann Mary Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 20 4
108 Trần Hồng Thu Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 20 4
109 Trần Kim Mary Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 23 4
110 Trần Lynn Mary Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 20 4
111 Trần Ngọc Hoàng Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 20 4
112 Trần Thị Diễm Châu Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 116 4
113 Trần Thị Hồng Mai Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 116 4
114 Trần Thị Long Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 118 4
115 Trần Thị Quang Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 117 4
116 Trần Thi Sen Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 23 4
117 Trần Văn Lương Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 206 4
118 Trần Văn Sáng Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 117 4
119 Trần Vu Yen Mary Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 25 4
120 Trương Long Netherlands 18.00pm FR3091 18.25pm 118 4
121 Cao Thị Dệt Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 105 4
122 Đặng Mỹ Thanh Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 126 4
123 Lưu Thanh Quang Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 35 4
124 Ngô Sĩ Thịnh Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 105 4
125 Nguyễn Hữu Kiệt Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 36 4
126 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 325 4
127 Nguyễn Thị Thanh Vân Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 36 4
128 Nguyễn Văn May Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 325 4
129 Ngyễn Ngân Hà Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 119 4
130 Trần Kathalin Trâm Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 126 4
131 Trần Thị Bách Nhung Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 35 4
132 Bùi Thị Thuý Mơ Sweden 19.05pm SN3819 10.00am 126 4
133 Phạm Duy Vũ Netherlands 21.30pm HV5955 14.35pm 125 5
134 Pham Thị Hằng Nga Netherlands 21.30pm HV5955 14.35pm 125 5
135 Phạm Văn Độ Netherlands 21.30pm HV5955 14.35pm 125 5
136 Lê Thị Tuyến Finland 22.50pm LH1172 06.10am 208 5
137 Lương Lê Kiều Finland 22.50pm LH1172 06.10am 216 5
138 Lương Quốc Đức Finland 22.50pm LH1172 06.10am 217 5
139 Lương Thu Oanh Finland 22.50pm LH1172 06.10am 216 5
140 Lưu Cai Chung Finland 22.50pm LH1172 06.10am 218 5
141 Trần Danh Thông Finland 22.50pm LH1172 06.10am 216 5
142 Trần Thị Thu Hà Finland 22.50pm LH1172 06.10am 218 5
143 Võ Anh Tuấn Finland 22.50pm LH1172 06.10am 217 5
144 Lê Thị Nhường Finland 22.50pm LH1172 22.15pm 208 5

 

Anh Ricardo sẽ rước bà con như các năm trước.

Tuy nhiên mỗi xe bus cũng cần có người kiểm soát, xin nhờ:

Xe Bus số 1: Cha Thông Hoà Lan

Xe bus số 2:  Ông Bảo London

Xe bus số 3: Anh Vũ Thế Đức, Đức

Xe bus số 4: Ông Lưu Văn Quang Hoà Lan

Xe bus số 5: Chị Thu Oanh Phần Lan

Tại Cổng ra của phi trường Lisbon,

có Anh Ricardo (số mobile 091 3416 905) đại diện hãng xe bus đón với bản tên Cha Chánh

Bất cứ lúc nào bà con cũng có tyhể gọi viber cho cha Chánh ở số 00 44 7414 735102

Group Fatima+Lộ Đức 2015 là nhóm viber của chúng ta do cha Chánh tạo ra để gửi thông tin. 

Báo cho bà con biết để vào đó xem tin tức cập nhật về chuyến hành hương của chúng ta.

Xin bào con ghi tên Hotel ở tại Fatima:

STEYLER FATIMA HOTEL

Praça Paulo VI, 2496-908 Fátima, Portugal
+351 249 533 043

 

 

4 người (số 84, 85, 86, 87) tới Fatima ngày 19/7.

xe đưa rước về hotel. Yên tâm nhé.

 

 

Booklet & Chương Trình Hành Hương

Thánh Ca Hành Hương & Vài nét về Fatima và Lộ Đức

 

HÀNH HƯƠNG ĐẠI PHÚC FATIMA 2014

HÀNH HƯƠNG ĐẠI PHÚC FATIMA 2013

Thứ Hai 20/7/2015

Đến Phi trường có anh Ricardo đại diện hãng xe bus đón, (số viber mobile 091 3416 905).

Về nhận phòng Khách sạn Steyler Fatima Hotel - Tự do

5 giờ chiều Lễ tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Hiện Ra. Bà con đến vào khoảng giờ lễ này,

xin gửi hành lý ở khách sạn và ra Đền Đức Mẹ dâng lễ. 7 giờ chiều ăn tối; 9.30 Lần Hạt, chục thứ 5, Rước kiệu. Nghỉ tại Steyler Fatima Hotel

 

THỨ HAI, 20/7: anh Ricardo của hãng xe bus đón, (số viber mobile 091 3416 905). Khí hậu Lisbon dạo này nóng, khi ra xe bus, tài xế sẽ tặng bà con mỗi người chai nước giải khát.
- Chuyến xe bus 1: Ăn trưa tại khách sạn.
- Chuyến xe bus 1, 2 và 3: Ăn tối tại khách sạn. (93 người)
- Chuyến xe bus 4,5: có packed diner gói ăn tối. (51 người)

 

Thứ Ba 21/7/2015

6.30am Thánh lễ sáng tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Hiện Ra. Lên xe đi Lộ Đức. 

Nghỉ tại Lộ Đức. (Cité St Pierre, 33 Avenua Mgr Rodhain, 65100 Lourdes & Maison St PP )

 

 

Thứ Tư 22/7/2015

Thánh Lễ lúc 10 giờ tại Hang Đá Lộ Đức, viếng Hang Đá, Tắm, uống nước suối Lộ Đức, Hang Đá...

Nghỉ tại Lộ Đức. (Cité St Pierre, 33 Avenua Mgr Rodhain, 65100 Lourdes & Maison St PP )

 

 

Thứ Năm 23/7/2015

3 giờ chiều Lần Chuỗi Thương Xót và Dâng Lễ tại Nhà Nguyện có hài cốt thánh Bernadette....Sau khi rước Thánh Thể chiều tại Lộ Đức, lấy xe bus trở lại Fatima.

 

 

Thứ Sáu 24/7/2015

Thăm làng nhà của 3 trẻ Fatima. 17.00pm Lần Hạt Mân Côi và Dâng Nước Việt Nam cho Đức Mẹ; 18.00pm Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Chía Sống Lại; Nghỉ tại Steyler Fatima Hotel.

 

 

Thứ Bảy 25/7/2015

Xe đưa ra phi trường Lisbon.

LỘ ĐỨC:  ĐỨC MẸ HỨA CHỮA LÀNH

FATIMA: LỜI HỨA TRÁI TIM MẸ SẼ THẮNG