Xin tự mua vé máy bay tới phi trường Tel Aviv (TLV)

Tự mua bảo hiểm du lịch

Chi phí cho chuyến hành hương 9 ngày này là: 950USD/1 người. Bao gồm đưa đón từ phi trường, di chuyển, ăn uống ngủ nghỉ... giống như các chuyến hành hương Fatima trước. Ngay cả không phải tiền típ cho tài xế luôn. Chú tâm nghe cha Nhuệ giảng thôi.

 

 

Đăng ký qua số viber: 00 44 7414 735102

 

 

 

 

Thông tin cập nhật

  Blog CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU

  Facebook CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU

  Google + CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU

Thánh Ca dùng trong dịp Hành Hương

Thánh Ca - Hành Hương Israel 2016 (pdf)

Booklet Hành Hương Do Thái 2016

 

 Hình Ảnh Chuyến Hành Hương:

Thứ Sáu 3/6 Thứ Bảy 4/6 Chúa Nhật 5/6 Thứ Hai 6/6 Thứ Ba 7/6 Thứ Tư 8/6 Thứ Năm 9/6 Thứ Sáu 10/6

 

Tập 1 Tập 2 Tập 3 Tập 4 Tập 5

Ngày 8/6/16

Hình Ảnh Hành Hương (google xếp} theo địa danh

  Nazareth Eastern Upper Galilee  Emek Hayarden  Hermon Region

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CẬP NHẬT

Danh Sách

xếp theo thứ tự giờ tới phi trường Tel Aviv ngày 3/6/2016

Xin bà con xem lại các chi tiết.

Có sai sót gì xin báo số viber này 00 44 7414 735102

 

 
No Full Name Country Arrival Flight Booking Transfer
1 Nguyễn, Văn Học Germany 02.40am LH694 Học Bus 1
2 Lưu Thanh Quang Sweden 03.05am TK792 Quang Lưu Bus 1
3 Trần Thị Bạch Nhung Sweden 03.05am TK792 Quang Lưu Bus 1
4 Phan, Thanh Thu USA 10.05am AC84 Phan Thanh Bus 1
5 Phan, Gái Thi USA 10.05am AC84 Phan Thanh Bus 1
6 Bùi, Ngọc Phương Trâm Netherlands 11.35am HV5801 Trâm Bus 1
7 Bùi, Thị Huyền Trang Netherlands 11.35am HV5801 Trâm Bus 1
8 Nguyễn, Thị Băng Netherlands 11.35am HV5801 Băng Bus 1
9 Phạm, Thị Xuyến Netherlands 11.35am HV5801 Băng Bus 1
10 Đỗ, Văn Tính Netherlands 11.35am HV5801 Kim Cúc Bus 1
11 Đinh, Thị Miến Netherlands 11.35am HV5801 Kim Cúc Bus 1
12 Đinh, Minh Thìn Netherlands 11.35am HV5801 Kim Cúc Bus 1
13 Mai, Thị Xuân Hương Netherlands 11.35am HV5801 Kim Cúc Bus 1
14 Nguyễn, Đức Quán Netherlands 11.35am HV5801 Kim Cúc Bus 1
15 Nguyễn, Thị Kim Cúc Netherlands 11.35am HV5801 Kim Cúc Bus 1
16 Đặng, Quang Duy Netherlands 11.35am HV5801 Bạch Mai Bus 1
17 Trần, Thị Bạch Mai Netherlands 11.35am HV5801 Bạch Mai Bus 1
18 Trần, Thị Lệ Hoa Netherlands 11.35am HV5801 Bạch Mai Bus 1
19 Nguyễn, Thị Thanh Lan Netherlands 11.35am HV5801 Thanh Lan Bus 1
20 Trần Tòng, Thị Cẩm Netherlands 11.35am HV5801 Hòa Bình Bus 1
21 Bùi, Quang Vinh Netherlands 11.35am HV5801 Hòa Bình Bus 1
22 Nguyễn, Thanh Sơn Netherlands 11.35am HV5801 Thanh Sơn Bus 1
23 Nguyễn, Tuyết Huệ Netherlands 11.35am HV5801 Thanh Sơn Bus 1
24 Đào Thị Kim Qank Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
25 Đỗ Quang Trịnh Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
26 Đỗ Thị Thảo Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
27 Trần Thị Hương Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
28 Leo Schalkwijk Netherlands 11.35am HV5801 Thùy Hương Bus 1
29 Nguyễn, Hương Netherlands 11.35am HV5801 Thùy Hương Bus 1
30 Đỗ, Thị Kim Hà Netherlands 11.35am HV5801 Băng Bus 1
31 Nguyễn, Thị Nam Netherlands 11.35am HV5801 Băng Bus 1
32 Nguyễn Đình Vân Vietnam 11.35am HV5801 Thanh Lan Bus 1
33 Nguyễn Thị Cánh Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
34 Vũ Thị Tường Vi Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
35 Vũ Thị Thu Hồng Netherlands 11.35am HV5801 Thu Hồng Bus 1
36 Đào Mai Chi Netherlands 11.35am HV5801 Scarlet Bus 1
37 Nguyễn, Thị Hồng Ngọc Bích Netherlands 11.35am HV5801 Ngọc Bích Bus 1
38 Đào, Thị Trinh Netherlands 11.35am HV5801 Đào Linh Bus 1
39 Nguyễn, Thanh Liêm Netherlands 11.35am HV5801 Đào Linh Bus 1
40 Đỗ Thị Ngoan Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
41 Đào Phương Thùy Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
42 Nguyen Thi Thanh Netherlands 11.35am HV5801 Kim Đào Bus 1
43 Nguyễn, Thị Thanh Lan Netherlands 11.35am HV5801 Đào Linh Bus 1
44 Nguyễn, Thị Thanh Loan Netherlands 11.35am HV5801 Đào Linh Bus 1
45 Đào, Thị Linh Netherlands 11.35am HV5801 Đào Linh Bus 1
46 Lê Thi Tuyến Finland 13.20pm TK794 Tuyến Bus 1
47 Bùi, Thị Cúc Finland 13.20pm TK794 Tuyến Bus 1
48 Nguyễn, Đăng Lộc Canada 13.50pm AZ0806 Lộc Diệu Bus 1
49 Lê, Thị Xuân Diệu Canada 13.50pm AZ0806 Lộc Diệu Bus 1
50 Rev Nguyễn, Đình Anh Nhuệ Italy 13.50pm AZ806   Bus 1
51 Agnes Park USA 14.00am TK795 Agnes Bus 2
52 Trần, Văn Thái UK 14.05pm EZY2083 thái Bus 2
53 Bùi, Thanh Hương UK 14.05pm EZY2083 hương Bus 2
54 Doanova, Jessica UK 14.05pm EZY2083 Trâm Bus 2
55 Lê, Sơn Văn UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
56 Thị Trần, Huyền Hương UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
57 Nguyễn, Đức Thắng UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
58 Đỗ, Thị Yến UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
59 Đinh, Văn Luận UK 14.05pm EZY2083 Việt Son Bus 2
60 Nguyễn, Thị Hương Giang UK 14.05pm EZY2083 Việt Son Bus 2
61 Nguyễn, Văn Sơn UK 14.05pm EZY2083 Việt Son Bus 2
62 Phan, Thị Son UK 14.05pm EZY2083 Việt Son Bus 2
63 Lê, Thị Huyền UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
64 Lê, Phiến Thị UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
65 Lê, Thị Đê UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
66 Nguyễn, Thị Phương UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
67 Lê, Đình Sáu UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
68 Lê, Thơm Thị UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
69 Lê, Hữu Điệp UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
70 Lê, Thị Tựa UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
71 Lê, Văn Hải UK 14.05pm EZY2083 Huyền Bus 2
72 Lê, Thị Xoan UK 14.05pm EZY2083 Huyền Bus 2
73 Trần, Vinh Ngọc USA 14.05pm EZY2083 Sơn Huyền Bus 2
74 Trần, Thu Hiền USA 14.05pm EZY2083 Sơn Huyền Bus 2
75 Lê Thị Hảo UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
76 Nguyễn, Duyên Mỹ UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
77 Cao Thị Minh Yến UK 14.05pm EZY2083   Bus 2
78 Phạm, Thị Hậu UK 14.05pm EZY2083 Việt Son Bus 2
79 Nguyễn, Đức Hào UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
80 Lê, Thị Tùng UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
81 Lê, Huyền Lâm UK 14.05pm EZY2083 Huyền Lâm Bus 2
82 Đinh, Quang Ánh UK 14.05pm EZY2083 Việt Son Bus 2
83 Trinh, Mai Thơ UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
84 Rev Huỳnh, Chánh UK 14.05pm EZY2083   Bus 2
85 Bùi, Thị Hạnh UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
86 Trần, Rĩnh Đức UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
87 Lê, Văn Vĩnh UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
88 Nguyễn, Văn Chính UK 14.05pm EZY2083 Thắng Yến Bus 2
89 Trần, Thị Tình UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
90 Lê,Thi Kim Duyên UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
91 Lê, Xuân Kim Thị UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
92 Nguyễn Thị, Vinh UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
93 Nguyễn, Thị Hương UK 14.05pm EZY2083 Việt Son Bus 2
94 Nguyễn Thị HảI UK 14.05pm EZY2083 Thắng Yến Bus 2
95 Lê Thị Tuyết UK 14.05pm EZY2083 Huyền Bus 2
96 Đỗ, Ngọc Bảo UK 14.05pm EZY2083 Vĩnh Bus 2
97 Bùi, Thị Bích Sweden 14.55pm S0857 Bich Taxi 1
98 Bùi Thu Hằng Sweden 14.55pm S0857 Bich Taxi 1
99 Nguyễn, Thị Lành UK 15.10pm BA165 Lành Taxi 1
100 Đoàn, Bảo An Germany 15.25pm TK0786 Đoàn An Taxi 1
101 Nguyễn, Thị Thu Huyền Germany 15.25pm TK0786 Đoàn An Taxi 1
102 Nguyễn, Ngọc Nghĩa Netherlands 23.40pm TK808 Mỹ Nghĩa Taxi 2
103 Phạm, Thị Mỹ Netherlands 23.40pm TK808 Mỹ Nghĩa Taxi 2
104 Nguyễn, Đình PhốI Netherlands 23.40pm TK808 Mỹ Nghĩa Taxi 2
105 Phạm Thị Thơ Netherlands 23.40pm TK808 Mỹ Nghĩa Taxi 2
 

Danh Sách

xếp theo giờ về ngày 11/6/2016

 
No Full Name Country Departure Booking
1 Nguyễn, Ngọc Nghĩa Netherlands 05.50am Mỹ Nghĩa
2 Phạm, Thị Mỹ Netherlands 05.50am Mỹ Nghĩa
3 Nguyễn, Đình PhốI Netherlands 05.50am Mỹ Nghĩa
4 Phạm, Thi Thơ Netherlands 05.50am Mỹ Nghĩa
5 Đoàn, Bảo An Germany 07.20am Đoàn An
6 Nguyễn, Thị Thu Huyền Germany 07.20am Đoàn An
7 Lưu Thanh Quang Sweden 07.30am Quang Lưu
8 Trần Thị Bạch Nhung Sweden 07.30am Quang Lưu
9 Nguyễn, Đăng Lộc Canada 08.05am Lộc Diệu
10 Lê, Thị Xuân Diệu Canada 08.05am Lộc Diệu
11 Lê Thi Tuyến Finland 08.40am Tuyến
12 Bùi, Thị Cúc Finland 08.40am Tuyến
13 Phan, Thanh Thu USA 11.50am Phan Thanh
14 Phan, Gái Thi USA 11.50am Phan Thanh
15 Nguyễn, Thanh Sơn Netherlands 14.00pm Thanh Sơn
16 Nguyễn, Tuyết Huệ Netherlands 14.00pm Thanh Sơn
17 Bùi, Ngọc Phương Trâm Netherlands 14.05pm Trâm
18 Bùi, Thị Huyền Trang Netherlands 14.05pm Trâm
19 Nguyễn, Thị Băng Netherlands 14.05pm Băng
20 Nguyễn, Thị Nam Netherlands 14.05pm Băng
21 Đỗ, Văn Tính Netherlands 14.05pm Kim Cúc
22 Đinh, Thị Miến Netherlands 14.05pm Kim Cúc
23 Đinh, Minh Thìn Netherlands 14.05pm Kim Cúc
24 Mai, Thị Xuân Hương Netherlands 14.05pm Kim Cúc
25 Nguyễn, Đức Quán Netherlands 14.05pm Kim Cúc
26 Nguyễn, Thị Kim Cúc Netherlands 14.05pm Kim Cúc
27 Phạm, Thị Xuyến Netherlands 14.05pm Băng
28 Đỗ, Thị Kim Hà Netherlands 14.05pm Băng
29 Nguyễn, Thị Thanh Lan Netherlands 14.05pm Thanh Lan
30 Nguyễn, Thị Thanh Lan Netherlands 14.05pm Đào Linh
31 Nguyễn, Thị Thanh Loan Netherlands 14.05pm Đào Linh
32 Đào, Thị Linh Netherlands 14.05pm Đào Linh
33 Đào, Thị Trinh Netherlands 14.05pm Đào Linh
34 Nguyễn, Thanh Liêm Netherlands 14.05pm Đào Linh
35 Nguyễn, Thị Hồng Ngọc Bích Netherlands 14.05pm Ngọc Bích
36 Đào Mai Chi Netherlands 14.05pm Scarlet
37 Leo Schalkwijk Netherlands 14.05pm Thùy Hương
38 Nguyễn, Hương Netherlands 14.05pm Thùy Hương
39 Nguyễn Đình Vân Vietnam 14.05pm Thanh Lan
40 Agnes Park USA 14.15pm Agnes
41 Rev Nguyễn, Đình Anh Nhuệ Italy 15.40pm  
42 Nguyễn, Văn Học Germany 16.05pm Học
43 Bùi, Thị Bích Sweden 16.10pm Bich
44 Bùi Thu Hằng Sweden 16.10pm Bich
45 Nguyễn, Thị Lành UK 16.50pm Lành
46 Rev Huỳnh, Chánh UK 20.20pm  
47 Bùi, Thanh Hương UK 20.40pm hương
48 Trần, Văn Thái UK 20.40pm thái
49 Trần, Rĩnh Đức UK 20.40pm Vĩnh
50 Bùi, Thị Hạnh UK 20.40pm Vĩnh
51 Trinh, Mai Thơ UK 20.40pm Vĩnh
52 Lê, Văn Vĩnh UK 20.40pm Vĩnh
53 Lê, Sơn Văn UK 20.40pm Vĩnh
54 Thị Trần, Huyền Hương UK 20.40pm Vĩnh
55 Nguyễn Thị, Vinh UK 20.40pm Vĩnh
56 Nguyễn, Đức Thắng UK 20.40pm Vĩnh
57 Đỗ, Thị Yến UK 20.40pm Vĩnh
58 Trần, Thị Tình UK 20.40pm Vĩnh
59 Nguyễn, Duyên Mỹ UK 20.40pm Vĩnh
60 Đinh, Văn Luận UK 20.40pm Việt Son
61 Nguyễn, Thị Hương Giang UK 20.40pm Việt Son
62 Doanova, Jessica UK 20.40pm Trâm
63 Nguyễn, Văn Sơn UK 20.40pm Việt Son
64 Phan, Thị Son UK 20.40pm Việt Son
65 Cao Thị Minh Yến UK 20.40pm  
66 Phạm, Thị Hậu UK 20.40pm Việt Son
67 Đinh, Quang Ánh UK 20.40pm Việt Son
68 Lê, Thị Huyền UK 20.40pm Vĩnh
69 Lê, Phiến Thị UK 20.40pm Vĩnh
70 Lê, Thị Đê UK 20.40pm Vĩnh
71 Nguyễn, Thị Phương UK 20.40pm Vĩnh
72 Lê, Đình Sáu UK 20.40pm Vĩnh
73 Lê, Thơm Thị UK 20.40pm Vĩnh
74 Nguyễn, Văn Chính UK 20.40pm Thắng Yến
75 Nguyễn, Thị HảI UK 20.40pm Thắng Yến
76 Lê, Huyền Lâm UK 20.40pm Huyền Lâm
77 Nguyễn, Thị Hương UK 20.40pm Việt Son
78 Lê,Thi Kim Duyên UK 20.40pm Vĩnh
79 Lê, Xuân Kim Thị UK 20.40pm Vĩnh
80 Nguyễn, Đức Hào UK 20.40pm Vĩnh
81 Lê, Thị Tùng UK 20.40pm Vĩnh
82 Lê, Hữu Điệp UK 20.40pm Vĩnh
83 Lê, Thị Tựa UK 20.40pm Vĩnh
84 Lê Thị Hảo UK 20.40pm Vĩnh
85 Lê, Văn Hải UK 20.40pm Huyền
86 Lê, Thị Xoan UK 20.40pm Huyền
87 Trần, Vinh Ngọc USA 20.40pm Sơn Huyền
88 Trần, Thu Hiền USA 20.40pm Sơn Huyền
89 Lê Thị Tuyết UK 20.40pm Huyền
90 Đỗ Ngọc Bảo UK 20.40pm Vĩnh
91 Đặng, Quang Duy Netherlands 21.10pm Bạch Mai
92 Trần, Thị Bạch Mai Netherlands 21.10pm Bạch Mai
93 Trần, Thị Lệ Hoa Netherlands 21.10pm Bạch Mai
94 Trần Tòng, Thị Cẩm Netherlands 21.10pm Hòa Bình
95 Bùi, Quang Vinh Netherlands 21.10pm Hòa Bình
96 Đào Thị Kim Qank Netherlands 21.10pm Kim Đào
97 Đỗ Quang Trịnh Netherlands 21.10pm Kim Đào
98 Đỗ Thị Ngoan Netherlands 21.10pm Kim Đào
99 Đào Phương Thùy Netherlands 21.10pm Kim Đào
100 Vũ Thị Thu Hồng Netherlands 21.10pm Thu Hồng
101 Đỗ Thị Thảo Netherlands 21.10pm Kim Đào
102 Trần Thị Hương Netherlands 21.10pm Kim Đào
103 Nguyen Thi Thanh Netherlands 21.10pm Kim Đào
104 Nguyễn Thị Cánh Netherlands 21.10pm Kim Đào
105 Vũ Thị Tường Vi Netherlands 21.10pm ViVu

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG

Nazareth 4 đêm * Bêlem 2 đêm * Giêrusalem 2 đêm

 

 

       

Danh Sách mới nhất và thông tin cập nhật ở tại trang blog này:

http://congdoanhanhhuongauchau.blogspot.co.uk

 

 

 

 

CÁC LỜI NGUYỆN ĐẶC BIỆT CHO MỖI ĐỊA DANH.

LỜI CẦU CHO GIÁO HỘI – BANIAS

 

Lay Chúa Giêsu, chính nơi này Chúa hỏi Thánh Phêrô nghĩ Chúa là ai/ Hôm nay chúng con đang đứng giữa trời đất bao la/Trước núi rừng với di tích tượng đá của các thứ thần minh/ Dấu vết lịch sử chứng minh Thánh Kinh đã có thật/ Chúa đã thực sự đi qua vùng đất này / Thánh Phê rô đã thực sự tuyên tín rằng Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống / Nơi này giữa trời đất mênh mông / Giữa bao giằng co của niềm tin nơi các tà thần / Thánh Phêrô đã khẳng khái nói lên căn tính của Chúa là Con Thiên Chúa Hằng Sống / Và cũng chính nơi này Chúa phán:/ Còn Thầy, Thầy bảo cho con biêt, / Con là Đá/ trên tảng Đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy / và sức mạnh Satan cũng không phá nổi.”

Trước tiếng vang vọng của Phúc Âm chúng con nhiều lần đã nghe. / Hôm nay chúng con mới biết chính nơi này Chúa truyền xây Hội Thánh trên tảng đá Phêrô / Chúng con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng trước bao khó khăn / Cho các Đức Giám Mục Việt nam trước bao áp lực / Một cách đặc biệt / chúng con cầu cho các vùng đất ở Việt Nam mà tôn giáo đang bị bách hại /

Phần chúng con / vì được đến nơi đây / giữa đất của các tà thần hôm nay / của các nền văn minh sự chết / chúng con xin ơn là gánh vác trong trái tim mình lòng yêu mến Giáo Hội / Chúng con xin ơn là để Chúa xây dựng Hội Thánh trên đời chúng con / như thánh Phêrô thửa xưa đã cúi đầu lãnh nhận / Chúng con xin ơn này vì công nghiệp thánh cả Phêrô là đầu Hội Thánh mà chúng con đã được sinh ra. Amen.

 

 

LỜI NGUYỆN TRÊN BIỂN HỒ GALILEA

 

 

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy các môn đệ khi xưa / Hôm nay chúng con được đến chính nơi mà hai ngàn năm trước sóng gió đã nổi lên / Nơi  biển hồ này Chúa đã dạy các môn đệ tin vào Chúa / Nơi dòng nước này các môn đệ khốn khó tưởng mình chết hết vì sóng gió ba đào / Cũng chính nơi này Chúa tỏ uy quyền và bắt sóng gió phải im lặng.

     Lạy Chúa Giê su yêu dấu của chúng con / Đời sống mỗi người chúng con cũng có những đêm tối / Gia đình chúng con cũng có những lúc như con thuyền hòng chìm / Con cái chúng con cũng có những thử thách vô cùng đớn đau / Những đêm đen của nghi ngờ, bất chính / Những bệnh tật nan y / Những đổ vỡ tình cảm / Những ê chề thất bại vì công ăn việc làm / Những buồn bã vì những hoang mang xẩy ra trong Giáo Hội / Những quyết tâm đánh phá Giáo Hội bằng trăm phương ngàn cách / Chúng con cũng còn mệt mỏi như các môn đệ hai ngàn năm xưa.

     Chúa đã Phục Sinh và đưa các môn đệ đến bến bờ bình an / Hôm nay chúng con xin cho mình ơn can đảm và cậy trông. Lạy Cha chúng con ở trên trời......

 

LỜI NGUYỆN GIÃ TỪ GALILÊ

 

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con / Chúng con xin tạ ơn vì chúng con đã được đến nới đây / Mơ ước của nhiều người chúng con là một lần trong đời đến được nơi Chúa đã đi qua /Hôm nay ước mơ ấy đã thành sự thực.

     Chúng con đã nhìn thấy mau xanh cỏ cây / Đã được hít thở kh6ng khí của vùng đất mà con cái tổ phụ Abraham lập nghiệp / Chúng con đã được biết ngày xưa Chúa đứng giảng về Nước Trời ở chỗ nào / Trên ngọn núi Tám Mối Phúc Thât này, chúng con ngợi khen Chúa./

     Chúng con đã đến tân nơi Chúa hỏi Thánh Phê rô nghĩ Chúa là ai / Cúng con đã tuyên xưng và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng / Cúng con đã biết nơi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều / Chúng con đã đi trên nền nhà hội đường Do Thái ngày xưa Chúa giảng / Chúng con đã đi ngang qua nhà Thánh Phêrô / Một căn nhà như bao căn nhà khác / nơi ấy Chúa vào / Chúng con đã lội xuống nước biển hồ của đêm ân sủng / Một đêm các môn đệ kéo lên một mẻ cá kinh hoàng ? Ôi ! đêm huyền diệu của hai ngàn năm xưa.

     Xin Chúa tiếp tục hướn dẫn chúng con / để trong hành trình đi theo bước chân của Chúa ở Thánh Địa này / trở nên một kỷ niệm đáng nhớ vô cùng thiêng liêng / Xin cho chúng con bắt gặp niềm vui của mỗi người đi chung trong chuyến hành hương này / Bằng lời nói thân thiện / Bằng nụ cười / Bằng giúp đỡ cảm thông /Bằng tâm sự / Để mọi ngươi chúng con lưu luyến bầu trời Galilê / Một bầu trời Chúa đem chúng con đến đây / như Chúa đã đem các môn đệ khi xưa. Amen.

 

 

LỜI NGUYỆN HÔN NHÂN - CANA

 

Lạy Chúa là Cha Toàn Năng / Chúa đã dựng nên chúng con là hình ảnh của Cha / Chúa ban cho chúng con sự sống, tình yêu và ân sủng / Để chúng con nâng đõ nhau trên đường đời / An ủi nhau khi gặp sầu buồn / Cùng nhau chia sẻ hạnh phúc.

     Thủa xưa, Đức Kitô, Con yêu dấu của Cha / Chính tại Cana này đã làm cho nước hóa thành rượu / Hôm nay chúng con hạnh phúc được hiện diện nơi đây / Để tôn vinh / Để tạ ơn / Để khẩn cầu ơn sủng của Cha.

Lạy Chúa Giê su đầy lòng lân tuất / Chớ gì bóng dáng của Chúa năm xưa đã hiện diện trong tiệc cưới tại Cana này / Cũng hiện diện trong tâm hồn vợ chồng chúng con / Để chúng con hạnh phúc vì có Chúa đồng hành.

     Lạy Mẹ Maria nhân từ / Mẹ đã là niềm vui cho ngày cưới của đôi tân hôn / Chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa đã cho chúng con đến được Cana để tìm b1ng dáng Mẹ / Chúng con xin dâng hiến tình yêu vợ chồng chúng con / Chúng con xin dâng hiến con cái chúng con / Chúng con xin dâng gia đình chúng con cho trái tim vẹn sạch của Mẹ / Chớ gì lời nguyện xin của chúng con nơi Đất Thánh này đem lại hoa trái thiêng liêng cho chúng con. Amen

 

 

LỜI NGUYỆN Ở VƯỜN GIỆTSÊMANI

 

Lạy Chúa Giê su vô cùng nhân ái / Hàng ngày Chúa giảng dạy trong Đền Thờ / Nhưng chiều đến, Chúa và các môn đệ đến gủ đêm nơi đây / Chẳng ai dám mời Chúa về nhà / vì sợ liên lụy đến đời sống / Rồi sau cung giờ đã đến / Người ta đến bắt Chúa trong nỗi cô đơn rụng rời đổ mồ hôi máu / Một mình Chúa đã quỳ trong đêm vắng ở núi này hai ngàn năm xưa / Bao giờ chúng con mới được ơn tìm đến với Chúa trong những buổi tối vắng lặng / để nhìn những giọt mồ hôi máu của Chúa rịn ra trong đau đớn kinh hoàng / Xin cho mỗi người chúng con được ơn hoan cải sâu sa trên đương nhân đức / Chúng con xin ơn này dựa vào giá máu cứu chuộc của Chúa đã đổ ra nơi đâ. Amen

 

 

LỜI NGUYỆN VỚI THÁNH PHÊRÔ - GALLICANTU

 

Lạy Thánh Cả Phêrô / nơi đây vì yếu lòng mà thánh cả đã chối Chúa ba lần trong đêm lạnh giá của hai ngàn năm xưa / Với ánh mắt Chúa nhìn trong đêm tối của trời đất và đêm tối của linh hồn / Thánh cả đã òa khóc thảm thương / trong sự thức tỉnh với ơn thánh của Chúa.

     Chúng con cũng nhiều lần chối Chúa trong cuộc sống / nhưng có mấy ai bắt gặp được cái nhìn của Chúa như thánh cả năm xưa đâu / Hôm nay mà hai ngan năm xưa thánh cả đã òa khóc khi nghe tiếng gà gáy / thì xin cho môi người chúng con cũng được ơn tái sinh / để trở về mỗi khi từ chối Chúa trong cuộc sống của mình.

     Lạy Chúa Giêsu nhân từ / chúng con cầu xin nhơ nước mắt và công nghiệp của thánh cả Phêrô /vị thủ lãnh đầu tiên của Giáo Hôi chúng con. Amen.

     

 

12 Chi tộc Israel:

 1. Reuben,

 2. Simeon,

 3. Judah,

 4. Issachar,

 5. Zebulun,

 6. Benjamin,

 7. Dan,

 8. Naphtali,

 9. Gad,

 10. Asher,

 11. Ephraim

 12. and Manasseh.

Vài niêm biểu quan trọng:

 

1000 BC: First Temple

538 BC: Second Temple

70: Roman

130-638: Roman-Bazantine

638: Muslim

1099: Crusader

1260: Mameluke

1517: Ottoman

1917: British

1948: Israel

 

Ba tôn giáo độc thần ở Israel:

- Do Thái giáo (Judaism)

- Kitô giáo (Christianity)

- Hồi giáo (Islam)

 

Đất nước:

 1. Dân số: 806,000 (1948) - 8,345,000 (2014)

 2. Diện tích: 8,019 sq mi (20,770 sq km)

 3. GDP: 36,051.15 USD ‎(2013)

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtjmDljN81U