Xin tự mua vé tới phi trường Fiumicino, (FCO), Roma.

Ngoài UK, liên lạc: Cha Huỳnh Chánh, UK / viber 00 44 7414 735102

 

2012-Ba lan

CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU

 

2013-Fatima

CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
  2014-Fatima www.lavang.co.uk
  2015-Fatima+Lộ Đức CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG ÂU CHÂU
  2016-Israel Sống Mới@CDHHAU

 

Địa chỉ Foyer Phát Diệm (hotel):

Via della Pineta Sacchetti, 45, 00167 Roma, Italy

Điện thoại: +39 06 663 8826

 

Địa chỉ Nhà Hàng Buffet (ăn trưa hàng ngày)

Via Ostiense, 180, 00154 Roma,

 

11 giờ trưa Thứ Hai, 7/11 sẽ có 2 xe bus đưa bà con từ Phi trường Rome Fiumicino về ăn trưa  Nhà Hàng Buffet luôn. Đức Ông Thắng sẽ gặp ở đây. Thầy Khải cũng sẽ đưa radioguide và bắt đầu hành hương thăm viếng các nơi luôn.

4 người tới sớm (1,2, 3, 4) nếu muốn về hoel sớm, xin liên lạc với Sơ Tuyến ở Foyer Phát Diệm, nhờ thầy Vượng rước về hotel.

Anh chị Thái Soi (108, 109) cũng xin liên lạc với Sơ để thu xếp.

Nhóm Ireland và Nhóm tới trễ 23.05pm, như đã thỏa thuận, tự lo taxi về.

 

Chi phí: Ăn uống, nghỉ ngơi, xe cộ

trả tại chỗ trực tiếp cho Hotel, xe bus và Nhà Hàng Buffet luôn.

 

Hình Ảnh Chuyến Hành Hương

 
No Full Name Country Arrival Departure Booking Rooming
1 Nguyễn Văn Sáng Switzerland 08.20am 20.45pm Nguyễn Sáng 2-401
2 Mai Thị Nhan Switzerland 08.20am 20.45pm Nguyễn Sáng 2-401
3 Đoàn Bảo An Germany 08.45am 14.45pm Bảo An 2-402
4 Nguyễn Thị Thu Huyền Germany 08.45am 14.45pm Bảo An 2-402
5 Nguyễn Văn Long Netherlands 09.35am 17.50pm Long Hằng 2-403
6 Trương Thị Lệ Hằng Netherlands 09.35am 17.50pm Long Hằng 2-403
7 Lê Thị Vui Netherlands 09.35am 17.50pm Nhân Vui 2-404
8 Phan Văn Nhân Netherlands 09.35am 17.50pm Nhân Vui 2-404
9 Nguyễn Thị Thanh Lan Netherlands 09.35am 17.45pm Đào Linh 2-405
10 Đào Linh Netherlands 09.35am 17.45pm Đào Linh 2-405
11 Ng Thị Hồng Ngọc Bích Netherlands 09.35am 17.50pm Long Hằng 2-406
12 Đào Mai Chi Netherlands 09.35am 17.50pm Scarlet 2-406
13 Đỗ Thị Kim Hà Netherlands 09.35am 17.45pm Kim Hà 2-407
14 Nguyễn Thị Nam Netherlands 09.35am 17.50pm Nam 2-407
15 Ngô Kim Phượng Netherlands 09.35am 17.50pm Long Hằng 2-417
16 Nguyễn Hồng Thắng Netherlands 09.35am 17.50pm Long Hằng 2-417
17 Trần Thị Huệ Netherlands 09.35am 17.50pm Long Hằng 2-418
18 Đỗ Thị Ngọc Tuyền Netherlands 09.35am 17.50pm Long Hằng 2-418
19 Rev Huỳnh Chánh UK 10.15am 18.35pm   225
20 Trần Thị Quế UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-101
21 Cao Thị Minh Yến UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-101
22 Bùi Văn Lỳ UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-201
23 Bùi Nga  Canada 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-201
24 Bùi Thị Hạnh UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-207
25 Trần Văn An UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-207
26 Trần Thị Chung UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-211
27 Lê Văn Long UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-211
28 Lê Thị Tuyết UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-217
29 Lê Văn Vĩnh UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-217
30 Lê Văn Mai UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-219
31 Vũ Thị Thu UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-219
32 Đặng Thị Mai UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-220
33 Lê Thị Minh UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-220
34 Lê Thị Liễu UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-221
35 Lê Văn Hai UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-221
36 Nguyễn Thị Vui UK 10.15am 20.50pm Thắng Yến 2-222
37 Phạm Ngọc Kiên UK 10.15am 20.50pm Thắng Yến 2-222
38 Lê Văn Viễn UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-223
39 Đặng Thị Thuận UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-223
40 Lê Thị Dinh UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-224
41 Bùi Văn Quý UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-224
42 Nguyễn Thị Vinh  UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-226
43 Trịnh Mai Thơ UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-226
44 Lê Văn Sơn UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-229
45 Trần Thị Hương Huyền UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-229
46 Lê Thị Thơm UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-301
47 Lê Đình Sáu UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-301
48 Lê Thị Phiến UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-302
49 Nguyễn Thị Diệp UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-302
50 Lê Thị Tùng UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-305
51 Nguyễn Đức Hào UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-305
52 Nguyễn Thị Hương UK 10.15am 18.35pm Hương Bình 2-306
53 Lê Thị Quyên HongKong 10.15am 18.35pm Hương Bình 2-306
54 Vũ Thị Hương Hongkong 10.15am 18.35pm Hương Bình 2-307
55 Nguyễn Thanh Thúy Hongkong 10.15am 18.35pm Hương Bình 2-307
56 Trần Thị Tuyết UK 10.15am 18.35pm Huyền 2-308
57 Phạm Mỹ Hương UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-309
58 Nguyễn Thị Hải (Kính) UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 2-309
59 Lê Thị Vân UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-310
60 Nguyễn Văn Long UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-310
61 Trần Thị Xoa UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-311
62 Lê Thị Cúc UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-311
63 Lê Thị Hảo UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-317
64 Trần Thị Tình UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-317
65 Lê Thị Huyền UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-319
66 Nguyễn Thị Phương UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-319
67 Ninh Thị Uyên UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-320
68 Ninh Thị Kim Dung UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-320
69 Lê Thị Thêu US 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-321
70 Lê Thị Hoàn US 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-321
71 Trần Thị Lợi UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 2-322
72 Nguyễn Văn Xuân UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 2-322
73 Trần Thị Lụa UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 2-324
74 Phạm Thị Ngọc UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 2-324
75 Nguyễn Thanh UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 2-326
76 Hoàng Văn Hồng UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 2-326
77 Lê Thị Hà US 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-420
78 Lê Henry Vi US 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-420
79 Lê Thị Minh US 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-421
80 Lê Thị Vân US 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-421
81 Nguyễn Ngọc Tuấn UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-422
82 Lê Văn Hợi UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-422
83 Tạ Thị Kim Liên UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-423
84 Nguyễn Thị Hương UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 2-423
85 Nam Kinh UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 2-424
86 Đào Quốc Huy UK 10.15am 20.50pm Vĩnh Hảo 2-424
87 Trần Văn Thái UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 3-102
88 Trần Đức Rĩnh UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 3-102
89 Đỗ Ngọc Bảo UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 3-102
90 Nguyễn Thị Lành UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 3-208
91 Bùi Thị An UK 10.15am 20.50pm Tự đăng ký 3-208
92 Bùi Thanh Hương UK 10.15am 20.50pm Vĩnh Hảo 3-208
93 Minh Anh UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 3-209
94 Đàm Thị Phương Thảo UK 10.15am 18.35pm Vĩnh Hảo 3-209
95 Mau Chia Lini UK 10.15am 20.50pm Thắng Yến 3-209
96 Nguyễn Thị Vân UK 10.15am 20.50pm Thắng Yến 3-210
97 Phạm Thị Ninh UK 10.15am 20.50pm Thắng Yến 3-210
98 Phạm Đức Duy UK 10.15am 20.50pm Thắng Yến 3-210
99 Nguyễn Đức Thắng UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 4-104
100 Nguyễn Văn Chính UK 10.15am 20.50pm Thắng Yến 4-104
101 Nguyễn Quốc Hùng UK 10.15am 20.50pm Đức Thắng 4-104
102 Vũ Thị Đức Ireland 10.30am 23.25pm Ngọc Bích 2-204
103 Lưu Nữ Hoài Trang Ireland 10.30am 23.25pm Ngọc Bích 2-204
104 Ngô Thị Kim Dung Ireland 10.30am 23.25pm Ngọc Bích 2-205
105 Phạm Trung Đông Ireland 10.30am 23.25pm Ngọc Bích 2-205
106 Võ Thị Ngát Ireland 10.30am 23.25pm Ngọc Bích 3-206
107 Phạm Thị Ngọc Ireland 10.30am 23.25pm Ngọc Bích 3-206
108 Nguyễn Thị Ngọc Bích Ireland 10.30am 23.25pm Ngọc Bích 3-206
109 Rev Nguyễn Lê Bảo Ireland 10.30am 23.25pm Ngọc Bích  
110 Bùi Trung Thái Germany 15.00pm 18.35pm Bạch Yến 2-419
111 Phạm Thị Soi Germany 15.00pm 18.35pm Bạch Yến 2-419
112 Vũ Đức Hậu Germany 23.05pm Sunday Thắng Yến 4-104
113 Phạm Thị Tươi Germany 23.05pm Sunday Thắng Yến 4-105
114 Nguyễn Thị Hải Yến Germany 23.05pm Sunday Thắng Yến 4-105
115 Vũ Thị Hải Giang Germany 23.05pm Sunday Thắng Yến 4-105
116 Nguyễn Thảo An Joanna Germany 23.05pm Sunday Thắng Yến 4-105
117 Nguyễn Thị Nhung Vietnam ngủ ngoài Hương Bình  
118 Nguyễn Thị Liên Vietnam hành lang nhà ròng Hương Bình  

 

Vừa được tin Hải Giang (Đức) bị tai biến. Cám ơn Chúa không đe dọa tính mạng. Xin bà con thêm lời cầu nguyện cho Hải Giang

 

Các Sơ Nhà Phát Diệm, Roma chỉ nhận 100 người mà thôi, bà con của tôi ơi. Sr Tuyến vừa cho biết sẽ du di chút ít cho bà con. Nhưng trước khi mua vé, xin vui lòng viber cho Cha Chánh, 00 44 7414 735102.. Cám ơn.