CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LONDON

 

  1. Hành Hương Walsingham 8/9/2013

  2. Hành Hương Banneux 1/5/2013 & Hành Hương Fatima 22-26/7/2013