Người Cũ Tìm Lại Hương Xưa (tập 2)

Lowestoft, 13/10/2013,

kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối với 3 trẻ chăn chiên ở Fatima năm 1917.

Hôm nay cũng là ngày bà con ở London tới thăm miền biển Đông Nam Anh Quốc. Dù đường xá khá là xa nhưng bà con dồn đầy 3 xe coaches, 1 xe minibus và chừng chục xe con. Thế mới biết dân ta khoái biển đến mức nào. hahahahaha.

 

 

xem thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG ĐOÀN HÀNH HƯƠNG

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LONDON

  1. Người Cũ Tìm Lại Hương Xưa:   tập 1  tập 2   xem thêm

  2. Hành Hương Walsingham 8/9/2013

  3. Hành Hương Banneux 1/5/2013 & Hành Hương Fatima 22-26/7/2013

 

 

Các cha sẽ dâng Thánh Lễ theo các ý chỉ của: Ac Tuyết Đại; Ac Tâm Kim Anh; Ac Luyện Huyền; gđ Hùng Dũng; Ac Xuân Lợi; Ac Phương Hương; Ob Lộc Lụa; Ac Thịnh Thuận; Ac Lộc Lily; Ac Dũng Tâm; Ac Quang Lạc; Chị Liễ và các con; Ac An Hạnh; Bảy Liễu; Bà Phiến Cường; Ob Kiên; Ac Năng Thơ; gđ Lê Van Dũng; Ac Thịnh; Ac Ba Lời; Ac Quân Thoan;Ac Thắng Linh; Ac Sáu Thơm; Ac Bắc Nguyên; Ob Hào Vân; Ac Phong Nguyệt; Ac Dũng Lan; Ac Long Chung; Ac Hưng Hà; Ac Bình Hà; Ac Phương Hương; Ob Cảnh Tha;Ac Vũng Hương; Ac Thọ Ngân; Ac Việt Son; Ac Thành Ngoan; Ac Thuỷ Quy; Ac Cảnh Uyên; Ac Vinh Điệp; Ac Long Chung; Ac Hùng Tý; Ac Chúc Hương; Ac Toàn Ninh; Bà Xứng và Ac Hoàng Bút; Ob Hợi; Bà Mai; Chị Thanh Tơ; Simon Nguyễn và My Vũ; Ac Mạnh Yến; gđ Bảy Liễu; Ob Quý Dinh; OB Quý Dinh; Chị Phấn; gd Sơn Huyển; gđ Quang Yên; Ac Hùng Vân; Bà Đê; Cháu Hà Phương; Chị Liên; Ac Long Chung; gđ Hổ Chung; 1 người xin lễ giỗ 49 ngày cho linh hồn Giuse; Chị My; Bà Xuyến; Ac Hưng Hon; Ac Mạnh Phượng; Chị Maria Liên; Anh Nguyễn Vẵn Tĩnh; gđ Hùng Phương; Ac Năng Thơ; Ac Tiến Thúy; Ac Hòa Minh; Ac Nam An; Giang và các em; Ac Chiến Tú; Ac Vân Luận; Ac Thú Vương; Ac Thái Gái; Bác Xuyến; Bà Phiến; Ac Thịnh Thuận; Ac Vĩnh Hảo; Ac Vân Hương; Ac Viễn Thuận; Ac Chính Nguyệt.