KINH NGUYỆN CỘNG ĐOÀN

 

LẦN CHUỔI THƯƠNG XÓT

 

  • Kinh Chúa Thánh Thần
  • Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Kinh Tin Kính
  • Lần Chuổi Kính Lòng Chúa Thương xót: Lạy Cha Hằng Hữu … và 10 Kinh Vì cuộc khổ nạn… Sau 50 kinh Vì cuộc khổ nạn, đọc Lạy Đấng Cứu Thế… 3 lần
  • Kinh Lạy Nữ Vương
  • Đọc 1 trong 9 ngày của Tuần Cửu Nhật

TUẦN CỬU NHẬT

KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

Imprimatur:

Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Tòa Giám Mục Hà Nội

Lễ Thánh Têrêsa 1-10-2007

 

Nihil Obstat

Giám Mục Phêrô Trần Đình Tứ

Giám Mục Phú Cường

Chủ Tịch Ủy Ban Phụng Tự

Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo, 21-10-2007

 

Cum Permissu Superiorum

Linh Mục Đa Minh Đinh Minh Hải, CHủ SựsR

Giám Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hoa Kỳ

Houston 21-10-2007

NGÀY THỨ NHẤT

Cầu cho nhân loại, đặc biệt cho tội nhân.

 

“Hôm nay, con đem đến cho Ta toàn thể nhân loại, đặc biệt tất cả các tội nhân và nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót của Ta. Làm như vậy con sẽ an ủi Ta trong nỗi sầu khổ đắng cay mà các linh hồn hư đi đang dập vùi Ta”.

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * bản tính của Chúa là yêu thương và tha thứ. * Xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con * nhưng hãy nhìn đến sự tín thác chúng con * đặt trót cả vào lòng nhân hậu vô biên của Chúa. * Xin đón nhận hết thảy chúng con * vào Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa * và đừng bao giờ để chúng con thoát khỏi nơi đó. * Chúng con cầu xin điều này, * nhân vì Tình yêu ràng buộc Chúa * cùng với Đức Chúa Cha * và Đức Chúa Thánh Thần.

Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt xót thương đến toàn thể nhân loại, * cách riêng các tội nhân khốn nạn. * Họ đang nép mình trong Trái Tim Rất Mực Nhân Ái Chúa Giêsu. * Nhân vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Người, * xin Cha tỏ lòng thương xót chúng con, * để chúng con ngợi khen quyền năng vô song * của Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời, * Amen.

 

NGÀY THỨ HAI

Cầu cho linh hồn các linh mục và tu sĩ.

 

“ Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn các linh mục và tu sĩ và nhận chìm họ trong Lòng Thương Xót khôn dò của Ta. Chính họ là những người tăng nghị lực cho Ta để gánh chịu Cuộc Khồ nạn cay đắng của Ta. Họ là những máng thông ơn để Lòng Thương Xót của Ta tuôn chảy xuống trên nhân loại”.

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * là căn nguyên mọi sự tốt lành, * xin Chúa hãy tăng thêm ân sủng của Chúa * nơi những người đã thánh hiến cuộc đời để phục vụ Chúa, * ngõ hầu họ thực hiện những công việc bác ái cho xứng đáng; * và để mọi người thấy được việc họ làm * mà tôn vinh Thiên Chúa * là Cha Thương Xót đang ngự trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt xót thương đến nhóm người được tuyển chọn * làm Vườn Nho cho Cha, * đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ; * và ban phúc lành sức mạnh cho các ngài. * Nhân vì Tình Yêu bắt nguồn từ Trái Tim của Con Cha, * là chốn náu thân của các ngài, * xin Cha ban cho họ quyền năng * và ánh sáng của Cha * để họ dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ, * và cùng nhau ca ngợi Lòng Thương Xót vô biên  của Cha muôn đời. * Amen.

  

NGÀY THỨ BA

Cầu cho các linh hồn đạo đức và trung tín.

 

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta hết thảy những linh hồn trung thành và đạo dức và nhận chìm họ trong đại dương thương xót  của Ta. Các linh hồn này đem đến niềm an ủi cho Ta trên Con đường Thập Giá. Họ chính là những giọt nước ủi an Ta giữa một đại dương cay đắng”.

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * từ kho tàng thương xót của Chúa, * Chúa đổ dồi dào các ân huệ xuống trên mỗi người và cho mọi người. * Xin đón nhận chúng con * vào dưới mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa, * và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó; * chúng con cầu xin Chúa,* nhân vì Tình Yêu kỳ diệu khôn cùng * mà Trái Tim Chúa đang bừng cháy mãnh liệt * vì yêu Cha trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt xót thương đến các linh hồn trung nghĩa, * là gia nghiệp của Con Chí Thánh Cha. * Nhân vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Ngươì, * xin Cha chúc lành và che chở họ luôn mãi; * như vậy * để họ không bao giờ sa sút trong tình yêu * hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện. * Nhưng để họ được cùng các đạo binh thần thánh, * tôn vinh Lòng Thương Xót vô bờ bến của Cha đến muôn đời. * Amen.

  

NGÀY THỨ TƯ

Cầu cho những ngươì vô thần và ngoại giáo

 

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta các kẻ không tin vào Thiên Chúa và những người chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn đắng cay của Ta và lòng nhiệt thành của họ sau này đã an ủi Trái Tim Ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Lòng Thương Xót Ta”.

 

Lạy Chúa Giêsu rất mực nhân từ, * Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thể giới. * Xin hãy đón nhận vào trong Trái Tim vô cùng từ bi của Chúa  * linh hồn những kẻ vô thần  * và ngoại giáo. * Nguyện xin ánh sáng ơn thiêng của Chúa chiếu soi họ, * để cả họ nữa * cũng được cùng với chúng con * tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chuá. * Xin đừng để họ thoát khỏi mái ấm Trái Tim từ bi * rất nhân hậu của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt đoái nhìn linh hồn những người vô thần * và những ai đến giờ này chưa nhận biết Cha, * mà Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu * vẫn bao trùm lấy họ.  * Xin Cha dẫn đưa họ tới ánh sáng Phúc Âm. * Họ chưa biết được yêu mến Cha là phúc trọng dường nào. * Xin ban cho họ cũng được tung hô lòng quảng đại * của tình thương xót Cha đến muôn đời. *  Amen.

 NGÀY THỨ NĂM

Cầu cho các linh hồn ly giáo và lạc giáo.

 

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta linh hồn những người ly giáo và lạc giáo. Con hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của Ta. Khi Ta chịu khổ nạn xót xa cay đắng, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái Tim Ta, tức là Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trờ về hiệp nhất với Giáo Hội, thì các thương tích của Ta mới được lành; và như vậy, họ làm dịu bớt Cuộc Khổ nạn của Ta”.

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * chính là sự nhân lành,*   Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. *  Xin đón nhận vào nhà Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa * linh hồn của những người lạc giáo và ly giáo. * Xin dùng ánh sáng của Chúa * dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội, * đừng để họ thoát khỏi Trái Tim từ bi lân mẫn vô bờ của Chúa; * nhưng xin dẫn họ về * để họ cũng được phúc tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo * đã từng làm tổn thương đến các phúc lành * và lạm dụng các ân huệ Cha ban, * vì họ ngoan cố tiếp tục ở lại trong sự lầm lạc của họ. * Xin Cha đừng xem đến các lầm lỗi của họ,* một hãy nhìn đến tình yêu của Con Yêu Dấu Cha * và Cuộc Khổ nạn cay đắng mà Người đã gánh chịu vì họ; * bởi vì Trái Tim vô cùng từ bi lân ái của Chúa Giêsu * vẫn bao trùm lấy họ. * Xin Cha ban cho họ * cũng được tôn vinh lòng thương xót bao la của Cha muôn đời. * Amen.

 

 

NGÀY THỨ SÁU

Cầu cho các linh hồn hiền lành, khiêm nhường

và linh hồn các trẻ thơ.

 

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta các linh hồn hiền hoà và khiêm tốn và linh hồn các trẻ thơ; hãy nhận chìm họ vào đại dương thương xót của Ta. Những linh hồn này giống Trái Tim Ta hơn cả. Họ tăng thêm nghị lực cho Ta trong Cuộc Khổ Nạn đắng cay. Ta thấy họ như những Thiên Thần trần thế, hằng chầu chực nơi các bàn thờ của Ta. Ta đổ tràn trên họ những giòng thác lũ ân sủng. Duy chỉ những tâm hồn khiêm nhường mới có khả năng đón nhận ân huệ của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm nơi những tâm hồn đó”.

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * Chúa phán: * “Hãy học nơi Ta, * vì Ta hiền Lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11,29). * Xin đón nhận  vào nhà Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa * mọi tâm hồn hiền hoà và khiêm tốn, * cùng các linh hồn trẻ thơ. * Những tâm hồn ấy khiến cho cả thiên đàng ngây ngất * và được Cha Trên Trời rất yêu chuộng. * Họ là những đoá hoa thơm ngát trước ngai Thiên Chúa. * Chính Thiên Chúa lấy làm vui thích * tận hưởng hương thơm của họ. * Các linh hồn này được ban cho một chỗ ở vĩnh viễn * trong Trái Tim từ bi vô cùng lân mẫn của Chúa. * Lạy Chúa Giêsu, * họ không ngừng hát lên bài tình ca * lòng thương xót Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn hiền lành, * khiêm nhường * và linh hổn các trẻ thơ * đang nương náu trong Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa Giêsu. * Các tâm hồn này giống như Con Một Cha. * Làn hương thơm của họ bay từ trần gian * lên thấu tận ngai Cha ngự. * Lạy Cha của Lòng Thương Xót và Nhân Lành, * cậy vì lòng Cha yêu thương các linh hồn đó * và vui thoả vì họ, * con nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới * để hết thảy mọi linh hồn đều được chung tiếng * ca ngợi lòng Thương Xót  của Cha muôn đời . * Amen.

 

 

NGÀY THỨ BẢY

Cầu cho các linh hồn sùng kính

và tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.

 

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót của Ta. Đó là những linh hồn cảm thương Cuộc Khổ Nạn của Ta hơn hết và họ nhập sâu vào Thần Khí của Ta. Họ chính là những hình ảnh sống của Trái Tim từ bi lân mẫn Ta. Những linh hồn đó sẽ toả rạng những luồng sáng diệu huyền ở đời sau. Không một ai trong họ sẽ sa lửa hoả ngục. Ta sẽ ưu tiên bảo vệ từng người trong giờ lâm chung”.

 

 Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót, * Trái Tim Chúa là hiện thân của tình yêu. * Xin hãy đón nhận vào mái ấm Trái Tim từ bi lân mẫn của Chúa * các linh hồn hằng tôn vinh * và sùng kính Lòng Thương Xót hải hà của Chúa. * Những linh hồn này có được thần lực * do quyền phép của chính Thiên Chúa. * Giữa mọi gian nan thử thách, * họ vẫn tiến tới * bởi họ tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa; * và lạy Chúa Giêsu, * họ được hiệp nhất trong Chúa * mà vác cả nhân loại trên đôi vai của họ. * Họ sẽ không bị xét xử nghiêm ngặt, * nhưng Lòng Thương Xót của Chúa sẽ bao trùm họ * khi họ lìa khỏi cuộc đời này.

Lạy Cha Hằng Hữu,* xin Cha ghé mắt nhìn đến các tâm hồn tôn vinh * và bái thờ phẩm tính vĩ đại nhất của Thiên Chúa * là Lòng Thương Xót khôn dò Cha. * Họ được bao bọc trong mái nhà Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa Giêsu. * Những linh hồn này chính là Tin Mừng sống. * Bàn tay họ đầy tràn những nghĩa cử thương xót. * Tâm hồn họ tràn trề niềm hân hoan * ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha, * Ôi lạy Đấng Tối Cao,* và lạy Thiên Chúa, * con nài xin Chúa tỏ lòng thương xót họ * vì họ cậy trông và tin tưởng vào Chúa. * Xin hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa với họ: * “Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ * như bảo vệ vinh quang của Ta trong suốt cuộc sống họ, * và đặc biệt vào giờ lâm chung, * bởi họ là những tâm hồn * sùng kính Lòng Thương Xót bao la vô tận của Ta”. Amen.

NGÀY THỨ TÁM

Cầu cho các linh hồn trong luyện ngục.

 

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta các linh hồn trong luyện ngục và nhận chìm họ vào biển thẳm của Lòng Thương Xót Ta. Hãy để suối Máu Thánh Ta làm dịu mát ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Những linh hồn ấy đều được Ta rất mực yêu mến. Họ đang phải đền trả sự công bình của Ta. Chính chúng con là những người nắm quyền đem lại ơn giải thoát cho họ. Hãy rút hết kho tàng ân xá trong Hội Thánh của Ta mà trao cho các linh hồn đó. Thật, nếu các con cảm biết được những cực hình họ phải chịu, thì các con sẽ không ngừng dâng hiến những hy lễ thiêng liêng thay cho họ và đền trả sự công bình của Ta”.

 

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, * chính Chúa đã nói rằng * Chúa chỉ muốn Lòng Thương Xót mà thôi; * vì thế con xin đem vào mái ấm Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa * các linh hồn trong luyện ngục, * bởi vì tuy Chúa rất yêu thương các linh hồn ấy * nhưng họ phải đền trả đức công bình của Chúa. * Nguyện xin dòng Máu và Nước tuôn chảy * từ Trái Tim Chúa * dập tắt lửa Luyện Ngục; * ước gì quyền năng của Lòng Chúa Thương Xót * cũng được tôn kính tán dương ở đó.

 Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt nhìn đến các linh hồn * đang đớn đau trong Luyện Ngục, * vì họ được Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa Giêsu ôm ấp. * Cậy vì Cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu, * Con Cha, * và vì muôn nỗi đắng cay * tràn ngập linh hồn Chí Thánh Người, * con nài xin Cha * tỏ lòng Thương Xót Cha trên các linh hồn * đang ở dưới ánh mắt xét xử công minh của Cha. * Xin Cha đừng nhìn các linh hồn ấy * qua bất cứ một ánh mắt nào, * ngoại trừ qua những thương tích * của Con Yêu Dấu Cha mà thôi; * chúng con xác tín rằng * lòng từ bi nhân lành của Cha thật vô hạn. * Amen.

 

 

NGÀY THỨ CHÍN

Cầu cho các linh hồn nguội lạnh.

 

“Hôm nay, con hãy đem đến cho Ta những linh hồn khô khan nguội lạnh và nhận chìm họ vào biển thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Các linh hồn này đã thương Trái Tim Ta, làm cho Ta đau xót hơn cả. Trong Vườn Cây Dầu, linh hồn Ta phải đớn đau vì sự ghê tởm khủng khiếp của những linh hồn khô khan nguội lạnh này. Chính họ là nguyên nhân Ta phải khóc lên: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất khỏi con chén đắng này”. Hy vọng cứu độ cuối cùng của họ là chạy đến với Lòng Thương Xót của Ta”.

 

Lạy Chúa Giêsu rất mực Nhân Ái, * Chúa chính là hiện thân của lòng Nhân Ái. * Con  xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh * vào mái ấm Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa. * Xin hãy dùng ngọn lửa tình yêu tinh tuyền của Chúa * đốt cháy các linh hồn lạnh giá đó. * Họ như những cái xác chết * đã làm cho Chúa phải ngao ngán ghê tởm khủng khiếp. * Nguyện xin cho các linh hồn ấy * được bốc lửa mến yêu một lần nữa. * Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi lân mẫn, * xin hãy tỏ lộ thần lực toàn năng * của Lòng Chúa Thương Xót * mà kéo họ vào tình yêu nồng cháy của Chúa. * Xin hãy ban cho họ ân huệ tình yêu cực thánh, * vì không có gì vượt ngoài quyền phép của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, * xin Cha ghé mắt thương xót nhìn đến các tâm hồn thờ ơ lạnh giá. * Dẫu sao họ cũng đã được Trái Tim Rất Mực Nhân Ái của Chúa Giêsu bao bọc ấp ủ. * Lạy Cha của Lòng Thương Xót, * cậy vì Cuộc Khổ Nạn đắng cay của Con Yêu Dấu Cha * và vì ba-tiếng đồng hồ đớn đau quằn qoại trên thập giá của Người, * xin Cha cho họ cũng được tôn vinh * biển thẳm bao la của Lòng Thương Xót Cha. * Amen.

 

KINH NGUYỆN

XIN CHO ĐƯỢC BIẾT THƯƠNG XÓT

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, * bao nhiêu lần con thở, * bao nhiêu lần tim con đập, * bao nhiêu lần máu con lưu chuyển trong thân con, * là bấy nhiêu lần con ước muốn tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót.

Ôi lạy Chúa, * con ước ao được biến hoá toàn thân con * thành Lòng Chúa Thương Xót * và trở nên hình ảnh sống của Chúa. * Nguyện xin cho moị phẩm tính cao cả nhất của Thiên Chúa * và Lòng Thương Xót khôn dò của Chúa * chảy xuống trái tim và linh hồn con * để đến anh chị em con.

Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi mắt con được đầy lòng Thương Xót * để con không bao giờ nghi ngờ * hay xét đoán dáng vẻ bề ngoài, * mà chỉ nhìn thấy những gì tốt đẹp * nơi linh hồn anh chị em con * và trợ giúp họ.

Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tai con được đầy Lòng Thương Xót * để con biết lắng nghe nhu cầu của anh chị em con *  và không lạnh lùng làm ngơ * trước những tiếng rên xiết đớn đau của họ.

Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho miệng lưỡi con được đầy Lòng Thương Xót * để con không bao giờ nói xấu anh chị em con, * nhưng luôn nói lời an ủi và thứ tha * cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho đôi tay con được đầy Lòng Thương Xót * để con mau mắn ra tay giúp đỡ anh chị em con, * thắng vượt ngay cả sự mệt nhọc của con. * Xin cho con thật sự chỉ được nghỉ ngơi * trong công việc phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, * xin giúp con: * cho con tim con được đầy Lòng Thương Xót, * để con cảm nhận được tất cả nỗi khổ của anh chị em con. * Con sẽ không khước từ mở lòng * cho bất cứ một ai. * Con sẽ chân thành với cả những người con biết * sẽ lạm dụng lòng tốt của con. * Và con sẽ rào nhốt con lại * trong Trái Tim Rất Mực Thương Xót của Chúa Giêsu. * Con sẽ lãnh chịu nỗi khổ của con trong thinh lặng. * Ôi lạy Chúa, * nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót ngự xuống trên  con.

Lạy Chúa, * chính Chúa đã truyền cho con * thực hiện ba mức độ Thương Xót. * Một, * là Làm Việc Thương Xót dưới mọi hình thức. * Hai, * là Nói Lời Thương Xót - * nếu con không thể Làm Việc Thương Xót được, * thì con phải giúp đỡ qua lời khích lệ. * Và ba, * là Cầu Nguyện * - nếu con không thể tỏ lòng thương xót * qua việc làm hay lời nói, * thì con vẫn có thể thương xót anh chị em qua lời cầu. * Lời cầu của con * vẫn đến được * những nơi đích thân con không thể hiện diện. * Ôi, * lạy Chúa Giêsu của con, * xin hãy biến hoá con thành chính Chúa, * vì Chúa làm được mọi sự. * Amen.

 

XIN CHO BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI

 

 Lạy Chúa Giêsu, * con muốn sống trong giây phút này * như phút cuối cùng cuộc đời con. * Con muốn tận dụng mỗi một giây phút con có * để làm cho Danh Chúa được cả sáng hơn, * và dùng mọi hoàn cảnh để mưu ích cho linh hồn. * Con muốn nhìn thấy tất cả mọi sự xảy ra * đều ở trong Thánh Ý Chúa. * Lạy Thiên Chúa của Lòng Thương Xót khôn dò, * xin hãy bao trùm toàn thế giới * và tuôn đổ Thần Khí Chúa xuống trên chúng con * vì Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. * Amen.

 

KINH CẦU SUY TÔN

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

(Đọc trước Chúa Thánh Thể hoặc Bức Ảnh Lòng Thương Xót Chúa)

 

Tình yêu Chúa là hoa,

Lòng Chúa Thương Xót là quả.

Những ai còn nghi ngờ Lòng Chúa Thương Xót, hãy suy gẫm lời cầu suy tôn sau đây mà tin cậy.

Một người xướng (X) và  cộng đoàn đáp (Đ)

X : Xin Chúa Thương Xót chúng con

Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con

X : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con

Đ : Xin Chúa Kitô Thương Xót chúng con

X : Xin Chúa Thương Xót chúng con

Đ : Xin Chúa Thương Xót chúng con

X : Chúa Giêsu nghe cho chúng con

Đ : Chúa Giêsu nhậm lời chúng con

X : Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật

Đ : Thương xót chúng con

X : Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật

Đ : Thương xót chúng con

X : Đức ChúaThánh Thần là Đức Chúa Trời thật

Đ : Thương xót chúng con

X : Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời

Đ : Thương xót chúng con

 

Lòng Chúa Thương Xót tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.

* Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài.

(Câu nào cũng thưa như vậy)

Lòng Chúa Thương Xót là phẩm tính cao cả nhất của Đức Chúa Trời.

Lòng Chúa Thương Xót là mầu nhiệm cao sâu khó hiểu

Lòng Chúa Thương Xót là nguồn ơn tuôn trào từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Lòng Chúa Thương Xót là thực tại trí khôn loài người lẫn thiên thần không dò thấu nổi.

Lòng Chúa Thương Xót là nguồn tuôn chảy mọi sự sống và hạnh phúc.

Lòng Chúa Thương Xót cao quý hơn các tầng trời.

Lòng Chúa Thương Xót là nguồn phép lạ và kỳ công.

Lòng Chúa Thương Xót là bao trùm cả vũ trụ.

Lòng Chúa Thương Xót xuống thế nơi Ngôi Lời nhập Thể.

Lòng Chúa Thương Xót tuôn chảy từ vết thương mở rộng nơi Trái Tim Chúa Giêsu.

Lòng Chúa Thương Xót được ấp ủ nơi Trái Tim Chúa Giêsu * dành cho chúng con và cách riêng, * cho những người tội lỗi khốn khổ.

Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Phép Thánh Thể khôn dò.

Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự thiết lập Hội Thánh Chúa.

Lòng Chúa Thương Xót ở trong Bí Tích Thánh Tẩy.

Lòng Chúa Thương Xót ở trong ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô.

Lòng Chúa Thương Xót hằng ở cùng chúng con suốt cuộc đời.

Lòng Chúa Thương Xót bao phủ lấy chúng con cách đặc biệt vào giờ chết.

Lòng Chúa Thương Xót ban cho chúng con sự sống bất diệt.

Lòng Chúa Thương Xót ở với chúng con mỗi một giây phút cuộc đời.

Lòng Chúa Thương Xót bao che chúng con khỏi lửa hoả ngục.

Lòng Chúa Thương Xót ở trong sự hoán cải của người tội lỗi cứng lòng.

Lòng Chúa Thương Xót làm cho các Thiên Thần bàng hoàng sửng sốt * và các thánh ngạc nhiên khó hiểu.

Lòng Chúa Thương Xót ở trong các mầu nhiệm Thiên Chúa khôn dò.

Lòng Chúa Thương Xót nâng chúng con lên khỏi mọi nỗi u sầu.

Lòng Chúa Thương Xót là nguồn hạnh phúc * và hoan lạc của chúng con.

Lòng Chúa Thương Xót ở trong lời truyền gọi chúng con từ hư vô nên hiện hữu.

Lòng Chúa Thương Xót bao trùm mọi công trình Tay Chúa tác tạo.

Lòng Chúa Thương Xót là triều thiên của mọi công việc Chúa làm.

Lòng Chúa Thương Xót là biển cả bao la tất cà chúng con chìm đắm.

Lòng Chúa Thương Xót là sự khuây khoả dịu ngọt cho những tâm hồn khắc khoải.

Lòng Chúa Thương Xót là niềm hy vọng duy nhất cho những tâm hồn thất vọng.

Lòng Chúa Thương Xót là nghỉ ngơi cho tâm hồn, * là bình an giữa sợ hãi.

Lòng Chúa Thương Xót là niềm vui ngất ngây cho các linh hồn thánh thiện.

Lòng Chúa Thương Xót khơi nguồn hy vọng trên mọi niềm hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu, * con là kẻ mọn hèn, * xin Chúa nhẫn nại với con. * Con sẽ thận trọng hơn trong tương lai. * Con sẽ không ỷ lại vào sức con, * mà chỉ tin cậy vào Ơn Thánh và Lòng Nhân Lành rất bao la của Chúa. * Amen.

  

CẦU XIN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

Lạy Thiên Chúa, * Đấng đầy lòng trắc ẩn, * Đấng duy nhất tốt lành, * con chạy đến van xin Lòng Chúa Thương Xót, * mặc dù sự khốn nạn của con rất to lớn * và việc xúc phạm con lại quá nhiều, * con vẫn tín thác vào tình thương Chúa * bởi vì Chúa là Đấng Xót Thương. * Từ xưa tới nay, * con chưa từng nghe một người nào * tín thác vào Lòng Chúa Thương Xót * mà phải thất vọng.

Lạy Thiên Chúa từ bi, * chỉ mình Chúa mới bênh vực con. * Chúa không bao giờ từ chối * khi con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Chúa Thương Xót, * nơi mà chưa có một linh hồn nào bị từ chối, * mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi (1730). * Lời Chúa Giêsu, Con Cha, * đã bảo đảm với con rằng: * “Thà trời đất này biến ra không, * còn hơn Lòng Thương Xót Ta * hết ấp ủ một linh hồn biết tín thác” (1777).

Lạy Chúa Giêsu * là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, * Chúa là thiên đàng, * là Đấng Cứu Độ, * là niềm an bình * trong những giây phút buồn phiền * giữa biển hoang mang nghi ngại. * Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. * Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. * Chúa biết sự yếu hèn của chúng con; * và giống như một danh y tốt lành, * Chúa an ủi và chữa lành mọi đau đớn của chúng con. * Amen.

CẦU XIN CHO CÁC LINH HỒN TỘI LỖI

 

Lạy Chúa Giêsu là Chân Lý Hằng Hữu, * con khấn cầu Chúa * và van xin Lòng Thương Xót Chúa * cho các tội nhân khốn khổ. * Ôi Trái Tim dịu hiền của Chúa Trời con, * Lòng Chúa Thương Xót vô bờ bến, * con van xin Chúa thương đến các linh hồn tội lỗi.

Lạy Trái Tim Cực thánh, * là nguồn mạch Lòng Thương Xót, * đang chiếu toả những luồng ánh sáng ngập tràn ân sủng khôn lường * trên toàn thể nhân loại, * con van xin Chúa thương đến các linh hồn tội lỗi.

Lạy Chúa Giêsu, * xin hãy nhìn đến Cuộc Khổ Nạn đắng cay của Chúa, * mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, * bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa * đã đổ ra cho chúng con * là cái giá quá đắt Chúa phải trả. * Lạy Chúa Giêsu, * khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con * bằng Máu Thánh Chúa, * con vui mừng vô hạn, * vì chỉ cần một giọt máu của Chúa * cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. * Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm * của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, * chúng không thể nào cân xứng được * với giá Chúa đã phải trả cho chúng con. * Bởi vậy * xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa * đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài, * bởi vì Lòng Chúa Thương Xót không hề từ chối * bất cứ một người nào. * Trời đất có thể đổi thay, * nhưng Lòng Chúa Thương Xót sẽ không bao giờ cạn kiệt.

Chúa ơi! * hồn con bốc cháy niềm vui vô bờ bến * khi con suy tưởng tới sự tốt lành lân ái của Chúa. * Lạy Chúa Giêsu, * con mong muốn đem mọi linh hồn tội lỗi * tới chân Chúa * để họ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót đến muôn đời. * Amen.

 

 XIN TẠ ƠN

 

Lạy Đức Giêsu, * Chúa Trời Hằng Hữu, * con tạ ơn Chúa * vì muôn vàn ân sủng * và phúc lành Chúa ban cho con. * Xin cho từng nhịp đập của trái tim con * là một bài ca mới cảm tạ Chúa. * Xin cho từng giọt máu trong thân thể con * chuyển động cho Chúa. * Linh hồn con * là một bài ca thờ lạy lòng Chúa Thương Xót. * Lạy Chúa, * con yêu mến Chúa, * chỉ vì Chúa mà thôi. * Amen.

 

XIN CHO ĐƯỢC GIỐNG TRÁI TIM CHÚA

 

Lạy Chúa Giêsu, * xin cho trái tim con nên giống Trái Tim Chúa, * xin Chúa hãy biến đổi con thành chính Trái Tim Chúa, * ngõ hầu con cảm nhận được nhu cầu trong tâm hồn anh chị em con, * cách riêng nơi những ai sầu não và buồn khổ. * Ước gì luồng ánh sáng từ bi thương xót * cư ngụ trong trái con. * Amen.

 

 XIN YÊU MẾN

 

Lạy Chúa Giêsu êm ái dịu dàng, * xin cho lòng con bừng cháy ngọn lửa yêu mến Chúa. * Xin biến hoá thân con * thành chính Mình Ngài. * Xin Chúa thần-linh-hoá bản thân con, * ngõ hầu mọi cử chỉ và hành vi của con * đều đẹp lòng Chúa. * Ước chi Ngài thực hiện điều ấy nơi con, * nhờ quyền năng Phép Thánh Thể * con được rước mỗi ngày. * Thật vậy, * con nóng lòng ước ao biến hoá * toàn thân con thành Mình Chúa, * lạy Thiên Chúa của con. Amen.

 

XIN ĐỨC MẸ BAN ƠN CAN ĐẢM.

 

Lạy Mẹ Maria là Quan Thầy Bào Chữa con, * con xin phó dâng cho Mẹ * linh hồn, * thân xác, * sự sống và sự chết của con * cùng với tất cả những gì về sau. * Con đặt mọi sự trong tay Mẹ. * Lạy Mẹ của con, * xin Mẹ bao phủ linh hồn con * với chiếc áo trinh khiết cùa Mẹ * và ban cho con được ơn thanh sạch * nơi con tim con, * linh hồn con * và thân xác con. * Xin Mẹ dùng quyền phép Mẹ * chở che con khỏi mọi ác thù, * và nhất là * xin Mẹ giải thoát con khỏi những kẻ giả hình, * hằng che đậy sự gian ác của họ * dưới mặt nạ đạo đức. * Xin Mẹ củng cố linh hồn con * để khổ đau không làm cho con phải hư đi. * Lạy Mẹ đầy ơn phúc, * xin Mẹ dạy con sống lệ thuộc vào quyền phép của Chúa.

Lạy Mẹ Maria, * một lưỡi gươm tàn nhẫn đã đâm thấu hồn thánh Mẹ. * Ngoài Chúa ra, * chẳng một ai biết đến nỗi đau khổ của Mẹ. * Linh hồn Mẹ đã không hư đi, * mà vẫn can trường * vì Mẹ luôn ở cùng Chúa Giêsu. * Lạy Mẹ khoan nhân * xin Mẹ kết hiệp linh hồn con với Chúa Giêsu, * vì chỉ lúc đó, * con mới có đủ nghị lực * chịu đựng mọi thử thách gian nan, * và chỉ khi nào con được kết hiệp cùng Chúa Giêsu, * thì những hy sinh nhỏ bé của con * mới đẹp lòng Chúa. * Lạy Mẹ nhân lành * xin Mẹ tiếp tục dạy bảo con * về đời sống thiêng liêng. * Nguyện cho lưỡi gươm đau khổ * không làm cho con phải hư đi. * Ôi, Đức Nữ Trinh, * xin Mẹ đổ ơn can đảm vào tâm hồn con * và xin Mẹ gìn giữ con. * Amen. 

 

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

 

Lạy Chúa Giêsu* là Mục Tử Nhân Lành, * Chúa đã sai Đức Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh Chúa * để dẫn đưa các tín hữu đến với Đức Chúa Cha * qua công việc mục vụ của các linh mục. * Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Thiên Chức Linh Mục và các tông đồ nhiệt thành. * Nhờ sự linh hứng của Đức Chúa Thánh Thần, * xin hãy ban xuống trên các linh mục của Chúa * ơn khôn ngoan * trong việc lãnh đạo, * ơn trung tín * trong việc giảng * dạy và ơn thánh thiện * trong việc bảo vệ các Mầu Nhiệm Thánh của Chúa. Cách riêng, * {xin cho Cha…..( Tên của Linh mục) được ơn .. (xin một ơn… )}.

 Mỗi khi các ngài cùng với các tín hữu * tha thiết kêu lên * “Lạy Cha,” * nguyện xin cho các linh mục * được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. * Xin cho các ngài trở nên một với Chúa * trong mối tình con thảo như Chúa, * và tận hiến cuộc sống của các ngài cho Chúa * là Con Chiên Cứu Độ trần gian. * Nguyện xin cho các ngài biết nâng đỡ nhau * trong Thiên Chức linh mục * và trở nên những người cha * biết thông cảm * đối với tất cả mọi người. * Nguyện xin Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống * canh tân đổi mới tâm hồn các linh mục * và ban cho các ngài * một Đức Tin thật lớn lao * và một niềm xác tín thật sâu thẳm * vào Chúa Giêsu * ngự thật nơi Phép Thánh Thể. * Xin ban cho các ngài * niềm tín thác tuyệt đối * như trẻ thơ * vào tình yêu của Đức Maria, * Mẹ Diẽm Phúc của Chúa * và một lòng trung tín sắt son * đối với Đức Thánh Cha * và các Đức Giám Mục. * Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, * xin bênh vực các linh mục của Mẹ. * Lạy Thánh Cả Giuse, * xin phù hộ các linh mục. * Lạy Thánh Gioan Vianey, * là Quan Thầy các Linh Mục * xin cầu bầu cùng Chúa cho các linh mục * được ơn biết kính sợ Chúa. * Lạy Thánh Anphongsô, * là Quan Thầy các Cha Giaỉ Tội, * xin cầu cho các linh mục được thêm lửa yêu mến Chúa. * Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, * xin chở che các linh mục và Hội Thánh Chúa. * Amen.

 

 

TUẦN CỬU NHẬT

KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

 

Bức họa chính vẽ trên gỗ vào khoảng thế kỷ XIII

 

Chân dung Đức Mẹ nổi hẳn trên nền vàng thẩm.  Cánh tay trái ẵm Chúa Hài Đồng Giêsu.  Khăn trùm đầu mầu xanh biếc.  Áo trong mầu đỏ.  Đầu đội triều thiên quí và đang cúi xuống Đức Chúa Con.  Trên khăn trùm hiện rõ một ngôi sao sáng.  Bốn chữ viết tắt ở trên: MP, OY, là tiếng Hy Lạp có nghĩa là: Mẹ Đức Chúa Trời.

            Đức Chúa con mặc áo mầu xanh, thắt dây đỏ.  Chúa không nhìn Đức Mẹ, mà lại hơi quay đầu về đằng sau nhìn một vật gì đang làm Người khiếp sợ.  Hai tay Chúa nắm chặt lấy tay phải Đức Mẹ như nài xin Mẹ che chở.  Chúa quay nhìn quá mạnh khiến cho chiếc dép tuột ra, chỉ còn hơi vướng lại ở chân.  Bên tả Chúa có chữ đề: IC - XC có nghĩa là Giêsu Kitô.

            Nếu Chúa có vẻ sợ hãi như thế, là vì Người thấy ở phía tả, một Thiên Thần đang dâng cho Người hình giá Người sẽ phải chịu ngày sau.  Bên trên ta đọc thấy: O A G có nghĩa là Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.  Bên phải ta nhận thấy một vị Thiên Thần khác bưng một bình, ở trong có một cây sậy đầu có xâu một bông bẻ.  Phía trên cũng thấy chữ tắt: C A M nghĩa là Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

 

 

 

Kinh Mở Đầu

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con * thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ * Nay chúng con sấp mình trước ảnh Thánh Mẹ * và rập tiếng xưng rằng: "Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ".

Chúng con hớn hỡ vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ * Chúng con hết lòng đội ơn Mẹ * vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con * và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa * Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan * Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con * Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ. * Lạy Mẹ, * chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ * chẳng phải cho chúng con mà thôi * Song cũng cầu xin cho gia đạo chúng con * Chúng con phú giao gia đạo chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ * Chúng con cùng khấn nguyện cho trong họ chúng con * là nơi Mẹ đã khấn lập toà lân ái Mẹ * cho ai nấy đặng hưởng nhờ ơn Thánh Mẹ.

Chúng con xin hiệp làm một cùng hết thảy những linh hồn nhơn đức * và các họ trong khắp thế gian đang chúc tụng khong khen tỏ dạ trung thành * tỏ tình biết ơn cùng lòng tin cậy xin Mẹ cứu giúp * Những kẻ ấy * những họ ấy * cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cho chúng con * thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những kẻ ấy và cầu cho những kẻ ấy nữa.

Chúng con khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng con * và những kẻ chúng con đã phú dâng cho lòng Mẹ nhân lành * hầu cho sự Hằng Cứu Giúp ấy nên như dấu thật chứng rằng * ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con * và chúng con đã đặng ơn phước thật Chúa ban * Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những kẻ đã vâng theo lời Con Mẹ kêu gọi * những con hoang đàng thì xin Mẹ ban ơn hối cải * hết thảy mọi người thì xin cho được ơn soi sáng * được sức mạnh phần hồn * được giải phiền * được an ủi * được bằng an và được cứu giúp * ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp cho phô kẻ ấy như Mẹ đã rõ.

Với những ý lành ấy * thì chúng con cũng xin hiệp ý lành riêng của những người có mặt đây * và mọi ý lành của những kẻ đã xin chúng con cầu nguyện cho.

Chúng con xin cho quê hương chúng con * cho các nước được bằng an hòa thuận * cho cả và Hội Thánh * cho Đức Giáo Hoàng * các Đấng Giám mục * các hàng Linh mục * cho các đấng giảng đạo * cùng các kẻ lo việc mỡ mang nước Đức Chúa Trời.       

Chúng con nguyện xin cách riêng cho những kẻ có tội * những người đang hấp hối * và những linh hồn trong lửa luyện hình.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * xin Mẹ ban phép lành cho ngày giờ chúng con toan hội hiệp xung quanh Đức Mẹ đây * Chớ chi ngày giờ ấy đựoc an ủi lòng Mẹ * và bổ sức linh hồn chúng con * cùng sinh ích lợi cho phần rỗi chúng con * và phần rỗi anh em chúng con nữa. Amen.

 

KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào * Nay con sầp mình xuống dưới chân Mẹ mà tỏ bày mọi nổi thiếu thốn khi này và trong giờ lâm tử * cùng than van xin Mẹ dũ lòng thương giúp và đoái nghe nhậm lời con khốn khó kêu xin.

+  Trong những khi ngặt nghèo linh hồn * mọi khi nguy hiễm khốn khó * Xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi phải cơn cám dỗ hiễm nghèo * cho con biết cầu nguyện mà thắng trận.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi yếu đuối sa ngã phạm tội * cho con chỗi dậy tức thì.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi tính hư nết xấu hành hung * cho con trị được nó.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi xiềng xích tội lỗi buộc ràng * cho con bức giải,

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi xưng tội chịu lễ * cho con đừng khốn nạn mà chịu chẳng nên.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi làm việc Chúa giữ gìn * hay là cứu lấy cho con đừng trễ nãi.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi xưng tội * cho con chắc được ơn tha thứ và linh hồn được lành mạnh mọi bề.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con chí quyết chịu lễ thường xuyên * và dọn mình chịu lễ cho nên.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi xem lễ * cho con được mọi ơn ích bởi tế lễ.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con năng thăm viếng và chịu lễ thiêng liêng * mà kính tôn Đức Chúa Giêsu ngự thật trong hình bánh,

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi làm các việc thiêng liêng * cho con đem lòng bền chí và sốt mến.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con được trung tín theo ơn Chúa gọi và theo niềm bổn phận.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con giữ trọn điều răn trên hết * là kính mến một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc con.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con lấy lòng kính mến * và vâng nghe Thánh ý Chúa trong hết mọi sự Chúa dạy * hay là gửi đến cho con.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho lòng con trổ hoa sạch sẽ * khiêm nhường chịu khó và thương yêu người.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi cơn bệnh hành trong thân xác hay là buồn bã linh hồn.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi phải khinh bĩ * khi mất của cải * khi chịu tang chế * khi buồn bực trong gia đình.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi buồn bã áy náy trong lòng * và những khi không còn trông cậy.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi lương tâm xao xuyến mịt mù * cho con được gìn giữ bình an linh hồn và trông cậy Chúa,

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi thân thuộc phải cực khốn * cho con giúp được bình an và mạnh sức.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con gia công làm cho linh hồn người ta được rỗi và nên thánh.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con cứu lấy các linh hồn trong luyện ngục.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con hãm mình làm việc phước đức * mà giúp các thầy cả * các kẻ giảng đạo * cùng các người làm việc tông đồ.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con đươcc bền đỗ * và được giục lòng xin ơn ấy hằng ngày.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con trung tín chẳng hề sai mà làm việc tôn kính Mẹ.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con thúc giục người trong nhà * và nhiều người giáo hữu yêu mến và cầu xin Mẹ.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi con mang bệnh lần sau hết.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi chịu các phép bí tích sau hết.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Trong cơn hấp hối phải chước cám dỗ hành hung.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Trong hơi thở sau hết.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Khi đứng trước tòa Đức Chúa Giêsu là quan xét con.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Trong luyện ngục * cho con được bớt gia hình * và ngày chịu khó cũng bớt lâu dài.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho ngày kia con tới nước Thiên đàng cùng cả thảy người con yêu dấu mà tán tụng Chúa cùng Đức Mẹ.

-  Xin giúp đỡ con.

+  Cho con đưa anh em bổn đạo về đàng kính mến làm tôi Mẹ, xin Mẹ hãy thương giúp đỡ con.

-  Xin giúp đỡ con.

+   Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp * Xin cầu cho con.

- Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 

LỜI NGUYỆN

 

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria * Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp * cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng * thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc * khi phải các cơn cám dỗ * khi sa phạm tội * và khi gặp các sự khó trong đời con * và nhứt là trong giờ chết * Lạy Mẹ hay thương * xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn * con tin rằng * con siêng năng chạy đến cùng Mẹ * thì làm cho Mẹ càng sẳn lòng nghe lời con * Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này * là siêng năng cầu xin Mẹ * và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo * ngỏ cho Mẹ nghe lời con cầu xin * mà hằng cứu giúp con * và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng.

Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp * xin Mẹ ban phước lành cho con * và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * xin che chở mọi kẻ thuôc về con * ban ơn phù hộ cho Đức Giáo Hoàng * cho Hội Thánh * cho nước con * cho gia đình con * cho kẻ thân nghĩa * kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó * sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục.

 

LỜI NGUYỆN TẮT

 

Thánh Maria, Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * xin cầu bầu cho con.

Lạy Thánh Anphonsô là quan thầy bầu chữa con * xin giúp đỡ con trong những khi thế ngặt * biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.

 

 TUẦN CỬU NHẬT

KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

Ngày thứ nhất

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * sự đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ * thì biết thích tình phỉ chí con là thế nào!  Thấy chân dung Mẹ * thì hằng làm cho linh hồn con sinh lòng cậy trông vững vàng và chí thiết * khác nào con thảo cậy trông Mẹ lành vậy * con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con *  cũng là Chúa con * đang ở trong tay Mẹ * Người là Đấng phép tắc vô cùng * là chủ cả cầm quyền sanh tử mọi loài * là Đấng ban phát mọi sự lành và mọi ơn phước * mà Mẹ là Mẹ Người * vậy Mẹ có đủ mọi quyền thế mà kêu xin Người * và Người phải nhận lời Mẹ xin * lại Người đã chứng thật * Người không có lẽ từ chối sự gì * và cũng không hề muốn chối sự gì với Mẹ * vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu * lời Mẹ bầu chữa cho con thì rất đỗi thần thế phép tắc * nên con chạy đến cùng Mẹ * và nài xin Mẹ nội tuần cửu nhật này ban cho con ơn này:   (Kể những ơn mình có ý xin)     Con tin thật Mẹ sẽ chuyển cầu cho con *  nên con cả lòng tin cậy cầu xin với Mẹ.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ * xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp * mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời * nhân vì sự ấy * con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ * là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh * xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi * lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế * xin chớ bỏ lời con kêu xin * một dũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con.    (1 lần)

 

Ngày thứ hai

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * Chúa Giêsu đang run sợ * mà Mẹ đang ẵm vào lòng Mẹ đó * thì chẳng những Mẹ nhìn đó là Con Đức Chúa Trời * và con Mẹ mà thôi đâu * mà lại Mẹ cũng nhìn đó là hết mọi người thế * vì bởi ý Chúa định và Mẹ đã nhận * thì mọi người đã nên con thật Mẹ mà chớ * Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Canvariô * ở đó Chúa Giêsu con Mẹ đang hấp hối * đã xin Mẹ chịu lấy chúng con hết thảy làm con cái Mẹ mà thay mặt Người.

            Vậy Chúa Giêsu xưa suy đến Thánh Giá khổ hình mình sẽ phải chịu mà run sợ * thì chạy đến ẩn nương cánh Mẹ * nhờ Mẹ phù trì an ủi * Chúa Giêsu đó là những linh hồn lâm nguy gian nan * đó là linh hồn con bởi đặng chức làm con Mẹ * thì cũng đặng phép nhờ lòng Mẹ lân ái phù trì * nên nay con đến kêu nài Mẹ cứu giúp con.

            Lạy Mẹ là Mẹ con * con lấy lòng thật thà như con thơ ấu với Mẹ nhân từ  * mà đến tỏ cho mẹ hay * con đặng làm con Mẹ * thì con cầm mình có phước lộc vô ngần * và kể chi xiết lòng con thương mến Mẹ * con cũng đến tỏ bày sự con muốn xin cùng Mẹ * con xin gì thì Mẹ đã biết rồi * lạy Mẹ dấu yêu * xin Mẹ nhậm lời con khấn nguyện.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria...    

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con.    (1 lần)

 

Ngày thứ ba

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * thật con ưa nhìn xem chân dung Mẹ rất tốt lành * thấy chân dung Mẹ * thì như nghe lời khéo léo cao rao phẩm chức cao trọng Mẹ * con thấy nơi chân dung ấy có khắc tước hiệu rất hiển vinh Mẹ là Mẹ Đức Chúa Trời * con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel là sứ thần Thiên Chúa, kính chào Mẹ đầy ơn phước * thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae * làm cho con nhớ Mẹ là Đấng thống quản cả đạo binh Thiên Quốc * thấy Mẹ đang nắm tay Vua cả trên hết các vua trong tay Mẹ * các sự ấy cho con hay * Mẹ là Bà có phước lạ hơn mọi người nữ * Mẹ là của quí hóa rất xinh đẹp trang điểm bầu thế giới * Mẹ là loài thọ tạo vô song * đã nên xứng đáng làm Mẹ Ngôi Hai ra đời * Mẹ là đấng chẳng vương tì tích *  là đấng tinh tuyền chí Thánh * là công cuộc tuyệt diệu của Đấng Chí Tôn đã tạo dựng * là vực sâu chứa đựng sự trọn lành *  Mẹ là Nữ Vương trên trời dưới đất.

            Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen * con vui mừng mà tung hô thánh đức và các sự vinh hiển Mẹ * Mẹ cao sang khôn ví * đã không làm cho con khiếp sợ * lại càng làm cho con thêm lòng cậy trông Mẹ hơn nữa * vì Chúa đã dựng nên Mẹ rất Thánh và rất cao quyền phép đỗi ấy * chẳng qua là để cho Mẹ lo phần rỗi chúng con * lạy Mẹ khôn sánh * xin nhờ quyền phép cao cả Mẹ ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Kinh: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria...    

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con.    (1 lần)

 

Ngày thứ tư

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * bức chân dung dịu dàng Mẹ tỏ nét vui cười an ủi lòng chúng con đang lưu lạc * Mẹ khác nào cây thánh trổ một đoá hoa trong sạch vẹn tuyền * và thơm đủ mọi mùi nhân đức * ấy là Giêsu con Mẹ * chính tay Mẹ trao Người cho chúng con * thì lòng chúng con càng đặng kính  mến Người một cách êm ái dịu dàng hơn nữa * con thấy nơi thượng đình Mẹ chiếu lòa một vì sao sáng láng * ấy chẳng phải là sao mai mọc lên mà báo tin cho chúng con biết * ngày phần rỗi và ngày cứu chuộc đã tỏ rạng * và làm cho chúng con trông cậy sẽ đặng thấy ngày vinh phước đời đời chẳng hề chen lặn đó sao?  Mẹ chẳng phải là ngôi sao ngoài biển cả * làm cho thiên hạ đang lúc phải những cơn bão bùng giông tố tối tăm mù mịt *  đang nức lòng trông cậy đó sao?

           Lạy Mẹ rất đáng mến thương * Mẹ làm cho gánh bổn phận chúng con ra nhẹ nhàng * làm cho ách Chúa Giêsu ra êm ái là dường nào * nên một sự nhớ đến Mẹ * thì đã làm cho con đặng vui vẻ trong lòng * một sự kêu tên Mẹ đủ làm cho linh hồn con tư lự lại đặng bình an * xin Mẹ để cho con lập đi lập lại lời này luôn * Ôi! Mẹ rất đáng mến thương * con thương mến Mẹ * con nhờ Mẹ * và hiệp với Mẹ mà thương mến Con Cực Thánh Mẹ * ôi! Mẹ là sự trông cậy con * xin Mẹ nhậm lời con.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Kinh: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria...    

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con.    (1 lần)

 

Ngày thứ năm

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * con thấy nơi chân dung Mẹ còn một vẻ khác * càng thôi thúc con cậy lòng nhân từ  Mẹ hơn * là thấy tỏ ra Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết * vì Chúa Giêsu Mẹ ẵm trên tay là Đấng chịu đóng đinh thiêng liêng trong lòng *  trước khi chịu đóng đinh thật trên thân xác * Người thấy trước các giống khổ hình mình sẽ chịu * làm cho Người run e sợ hãi *  Mẹ cũng phải nỗi khốn cực cùng con * mà sự ấy đã nên như khổ hình cho Mẹ cả đời * bởi vậy con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất đỗi lớn lao * xưng Mẹ là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người * tước ấy thật là chính đáng * Mẹ lại cao quyền lớn thế mà bầu chữa mọi người trước tòa Chúa công thẳng.

            Ôi! Maria * con xin hiệp với Mẹ mà thông phần khốn cực với Con Mẹ * và hiệp với Con Mẹ mà thông phần khốn cực với Mẹ * nỗi cảm tình này lại càng thêm ảo não hơn nữa * vì chính tội lỗi con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào Thánh Giá * mà làm cho linh hồn Mẹ rất thương mến Chúa phải khổ hình khốn cực * Hôm nay con cậy vì các sự khốn cực Mẹ * mà kêu xin cùng Mẹ * xin cho con động lòng ăn năn các tội lỗi con *  và đặng lòng mạnh mẽ vững vàng mà xa lánh * lại xin Mẹ khấn nhậm lời con khẩn cầu với Mẹ trong tuần cửu nhật này.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Kinh: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria...    

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con.    (1 lần)

 

Ngày thứ sáu

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * xem chân dung Mẹ rất ảo não động lòng * thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Mẹ đã chịu khốn cực, và sự khốn cực ấy nặng nề lắm * bởi vì Mẹ rất nhân lành và cũng là Mẹ chúng con * nên sự khốn khó Mẹ đã chịu  làm cho Mẹ động tình thương xót đến các cực nạn chúng con *  vả lại Mẹ càng chịu cực vì chúng con * thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn" * sự Mẹ cảm tình thương xót chúng con như vậy * con thấy rõ ở nơi mắt Mẹ đang có dấu thương  xót thiết tha * vì Mẹ chẳng nhìn xem Con Cực Thánh Mẹ * cho bằng nhìn xem các con khổ sở ở dưới đất này * Ôi! một linh hồn đang phải gian truân * mà gặp đặng một tấm lòng thiết ái *  biết thương xót đến mình * thì nó lấy làm dịu dàng là ngần nào *  mà nếu tấm lòng ấy lại là tấm lòng Mẹ mình * cũng là một người Mẹ quí trọng như Mẹ * thì nó lấy làm an ủi vô ngần mà chớ.

            Vậy lạy Mẹ hay cảm tình thương xót * nay con đến dưới chân Mẹ cho đặng lòng mạnh mẽ lại như xưa * con tin chắc Mẹ chẳng từ bỏ con cái Mẹ * xin Mẹ nghe tiếng con đang mắc khốn khó kêu đến Mẹ * xin Mẹ hãy nói ra một lời mà an ủi linh hồn con * và xin Mẹ ban cho con ơn trọng này * là ơn con xin nài cùng Mẹ nhân từ lân mẫn bây giờ.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria...    

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

- Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso

- cầu cho chúng con.   (1 lần)

 

Ngày thứ bảy

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * nay con chạy đến cùng Mẹ * vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin * và chính Mẹ là Đấng phải nhậm lời con * Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa * mà ý Chúa muốn cho mọi ơn đều phải qua tay Mẹ * thấy bức chân dung Mẹ * thì con lại nhớ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu * là Mẹ sầu bi thống thiết * mà cũng là Mẹ con nữa * Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu * mọi công nghiệp Chúa và chính lòng Chúa * thì đều ở trong tay Mẹ phân phát chỉ định * lạy Mẹ sầu bi * các sự khốn cực Mẹ hiệp với các sự thương khó Đức Chúa Giêsu * đã làm nên kho tàng mà cứu chuộc thiên hạ * lạy Mẹ cả loài người *  Mẹ đã lãnh lấy phần việc giúp đỡ chúng con * thật con biết chắc linh hồn nào đặng nhờ Mẹ bảo hộ * thì chẳng có lẽ Chúa chê bỏ nó * hay là nó phải hư mất đặng * và linh hồn nào hằng bền đỗ kêu xin Mẹ * thì chắc đặng ơn Mẹ phù hộ chẳng sai.

            Vậy con tin chắc thể ấy mà chạy đến cùng Mẹ * xin Mẹ cầu bầu cho con đặng lòng trung ngãi làm tôi Mẹ *   ấy là dấu thật đặng ơn bền đỗ và đặng rỗi *  lại xin Mẹ chuyển cầu cho con đặng ơn này *  là ơn con xin cùng Mẹ lấy lòng lân ái ban cho con trong tuần cửu nhật này.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Kinh: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria...    

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con.    (1 lần)

 

 Ngày thứ tám

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * một đôi khi nghe trong linh hồn con nổi cơn sợ sệt * đã hay Mẹ có quyền thế * lại có lòng nhân lành * nhưng khi con nghĩ đến phận hèn khốn khổ con *  thì con phải run sợ mà xét rằng: "Phận con mà dám chạy đến cùng Mẹ * và kêu xin Mẹ xuống ơn lành * thì thật là cả gan quá" * song thấy chân dung dịu dàng Mẹ * thì như nghe Mẹ nói cùng con rằng: "Ớ con!  Hãy trông cậy! Chớ thì Mẹ chẳng phải là Mẹ nhân lành hay thương xót sao?  Mẹ chẳng tìm công mà thưởng * chỉ tìm gian nan mà cứu giúp * chớ thì cái tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng có nghĩa  tỏ rõ rằng:  Mẹ phải đỡ vớt mọi nỗi gian truân sao?.

            Maria! Mẹ ơí!  Vậy nay con kêu đến lòng nhân từ Mẹ *  con cả lòng cậy trông Mẹ nhân lành hay rộng duông thương xót *  phù hộ con *  cứu giúp con * an ủi con *  ấy là chức phận Mẹ mà chớ.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Kinh: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria...    

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con.    (1 lần)

 

Ngày thứ chín

 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp * nay đã cuối tuần cửu nhật mà con hằng bữa chạy đến sấp mình xuống dưới chân Mẹ * hôm nay con kêu xin cùng Mẹ gắn bó thiết tha trông cậy hơn mọi lần khác * con chắc Mẹ đã nghe lời con cầu xin * chẳng chút nghi nan *  Mẹ đã ban cho con ơn con xin cùng Mẹ * hay là ơn nào khác quí trọng hơn nữa * nhân danh con Mẹ * cậy vì các sự đau đớn Mẹ đã chịu * cậy vì lòng Mẹ lân ái hay thương xót *  và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp * xin Mẹ nhậm lời con * hẳn thật cái tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp bảo con rằng:  Con có phép mà gắn bó xin nài * con nên trông cậy *  con phải trông cậy luôn * là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con mọi giờ mọi khắc trót đời con * mỗi khi con túng ngặt * mỗi khi con lâm cơn nguy biến * mỗi khi gặp nỗi gian truân * Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con.

            Ôi!  Mẹ dấu yêu!  Con trông cậy Mẹ lắm * đến đỗi từ bây giờ con xin cám ơn Mẹ * cám ơn Mẹ vì các ơn lành Mẹ đã ban về trước * cám ơn Mẹ vì các ơn lành con trông cậy lòng Mẹ lân ái vô ngần sẽ ban về sau * Thật con sẽ kêu Mẹ cho đến giờ tắt hơi * mà đợi ngày con được lên trời thương mến Mẹ * khen ngợi Mẹ * và cám ơn Mẹ đời đời chẳng cùng.

Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Kinh: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria...    

Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Cầu cho chúng con.   (3 lần)

Lạy Thánh Anphonso - cầu cho chúng con.    (1 lần)

 

THÁNH CA ĐỨC MẸ

1. Nơi tôn nhan

Nơi tôn nhan con hợp nhau đây khấn xin, Mẹ Thiên Chúa, trắng trong vẹn tuyền chí linh. Giúp đời con lánh xa khỏi vòng tăm tối, và tháng năm chỉ một yêu Chúa muôn đời. Con kêu xin Mẹ hiền trong cơn khó nguy, Mẹ thông sáng biết tâm con nguyện ước chi. Ước Mẹ thương giúp con vững lòng cậy trông. Cho tới khi con được về nơi ước mong. Ðời tội lỗi con muốn vượt qua, xin giúp con. Lúc ngặt nghèo và lúc ngã sa, xin giúp con. Xin giúp con tin mến vững vàng, xin giúp con. Lòng thôi luyến tiếc cảnh phù vân, xin giúp con.

ÐK. Hỡi Mẹ lành! Ðoàn con vang lớn tha thiết, đoái xem con, Mẹ ban ơn xuống muôn nghìn. Con tin rằng Mẹ thương yêu con tha thiết: không từ chối những ơn con Mẹ khấn xin.

2. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi, đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi trần.

ÐK: Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không, hỡi Mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui, ôi Nữ Trinh là nguồn an vui, hết tình kêu khấn, con tin chắc Mẹ thương nhận lời.

2. Và bao nhiêu người lạc bước trên đời, liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm, đoàn con xin Mẹ rọi ánh huy hoàng, nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ, tin Chúa Trời.

3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về, thờ Chúa cao sang cũng là Vua các vua, Mẹ ban cho được bền chí trung thành, thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.

 

3. Cung chúc Trinh Vương

1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

ÐK: Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu thương, Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.

4. Mẹ ơi, nay con đến dâng trước tôn nhan

Mẹ ơi, nay con đến dâng trước tôn nhan, lời tha thiết kêu khấn xin Mẹ thương ban niềm an ủi những lúc phải cơn gian nan. Mẹ ơi, xin hãy lắng nghe tiếng con than van, mai ngày đời xế bóng xác hồn chia tan, được mạnh sức phấn đấu đến hơi thở cuối cùng.

Mẹ ơi, con chẳng muốn được chi bằng muốn được yêu Mẹ và Mẹ yêu con luôn, và chỉ muốn ngày tháng chóng qua khi chết rồi được lên trời để muôn đời được yêu mến Mẹ mãi chẳng ngơi, nguồn hạnh phúc không mất con yêu Mẹ muôn đời.

5. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng

ÐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ,  bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới thiên đàng.

1. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, sóng va tư bề thuyền con sắp chìm hầu theo nước xuôi giòng. Thân lạy Nữ Vương Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng.

2. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Phút lênh đênh bập bềnh trôi ngã lòng hầu buông lái thôi chèo. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con. Giúp con vững lòng cậy tin ở Mẹ, Mẹ thương đến con nhiều.

6. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân

1. Mẹ từ bi, ngày nay con đến nép thân dưới áo Mẹ lành che khuất bao u buồn nơi khóc than. Ðời con đang sống, giữa ba đào trăm nguy biến. Xin Mẹ dắt dìu con qua khỏi nơi nguy nan.

ÐK: Ôi Maria, ôi Mẹ từ bi lân tuất. Không sợ ba thù con nép dưới áo Mẹ từ nhân. Mẹ coi con khỏi chước ba thù đang khuấy khuất. Ðưa về thiên đàng cùng Mẹ hưởng phúc thanh nhàn.

2. Ôi Mẹ ơi, đời con bao năm tháng qua, kiếp sống phong trần đây đó bao lần tình Mẹ vắng xa. Rồi con yếu đuối ngã trên đường dài dương thế, xin Mẹ dắt dìu con vui bước đi theo Mẹ.

3. Con cầu xin Mẹ ban muôn ơn xuống cho, non nước đồng bào con sống an vui tự do ấm no. Tình Mẹ gieo rắc khắp trên Việt Nam yêu dấu. Muôn người dân Việt cùng yêu mến nhau trong Mẹ.

 

 

VIẾNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

 

Hát: Mẹ sầu bi đứng bên Thánh giá

1.      Mẹ sầu bi đứng bên Thánh giá, nhìn Con yêu đôi mắt lệ sa. Mẹ với Con một nguồn đau thương, Mẹ với con một tình yêu đương.

ÐK: Con mong ước từ đây sẽ hiểu. Mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê Thánh giá trọn đời con. Sống đời tử nạn mỗi ngày hơn.

2.      Con mong ước đứng bên Thánh giá, nhìn tội con đôi mắt lệ sa. Nguyện với Mẹ chung nguồn đau thương, cùng Giêsu chung tình yêu thương.

 

Kinh đọc trước khi gẫm đàng thánh giá

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương khó Đức Chúa Giêsu trong đàng Thánh giá này, cho được kính mến trả nghĩa Đức Chúa Giêsu. Chớ gì chúng con được đến viếng những nơi thương khó ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem cho được ăn mày các ơn bởi đàng thánh giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàng thì xin dâng lòng chúng tôi làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đời này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khó ấy, như bậc thang đem chúng con về thiên đàng mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.

 

Hát: Mẹ xưa đứng bên thánh giá thảm thương, thấy con đớn đau Mẹ nát gan vàng, đôi giòng nước mắt tuôn ròng ròng.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ NHẤT

QUAN PHILATÔ LUẬN GIẾT ĐỨC CHÚA GIÊSU

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi Mẹ đau khổ suy nào cùng.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ HAI

ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Đã thương Con Một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ BA

ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con  giữ  mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con. 

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria Mẹ Chúa thiên đàng trong giờ Con Chúa mang cực hình.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ BỐN

ĐỨC MẸ GẶP ĐỨC CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ

 

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấ Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời. 

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Người ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầuĐ

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ NĂM

ÔNG SIMON VÁC THÁNH GIÁ ĐỠ ĐỨC CHÚA GIÊSU

 

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau nhục hình.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ SÁU

BÀ VERONICA TRAO KHĂN CHO ĐỨC CHÚA GIÊSU LỘT MẶT

 

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường đời.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ BẢY

ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

 

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ TÁM

ĐỨC CHÚA GIÊSU ĐỨNG LẠI AN ỦI CON THÀNH GIÊRUSALEM

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu  chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành trong lòng con chẳng khi nào sờn.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ CHÍN

ĐỨC CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

 

Lay ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì aiĐ Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi. 

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Nguyện xin khóc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ MƯỜI

QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC CHÚA GIÊSU

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giũ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ. 

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ MƯỜI MỘT

QUÂN DỮ ĐÓNG ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊSU

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa. 

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rời.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ MƯỜI HAI

ĐỨC CHÚA GIÊSU SINH THÌ TRÊN THÁNH GIÁ

 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống gần Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con. 

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi vì Người.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ MƯỜI BA

THÁO ĐANH ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG

MÀ PHÓ Ở TAY ĐỨC MẸ

 

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được saoĐ Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Nguyện xin Giêsu thương đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

NƠI THỨ MƯỜI BỐN

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG HANG ĐÁ

 

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ruĐ Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen

 

Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin Chúa thương xót chúng con.

 

Hát: Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn, thiên đàng vinh phước muôn ngàn trùng.

 

-  Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô

Đ: vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Hát: Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu

 

ÐK: Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc hương trầm buông hắt hiu đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân thế tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu. Ðồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi.

Ngước trông Mẹ lành thành kính dâng lời kêu khấn. Giữa thế gian khổ sầu xin hãy ủi an, để con hằng theo, trung thành theo Chúa trọn đời. Ngày mai sáng tươi bên Mẹ ca khúc khải hoàn.

 

 KINH KÍNH THÁNH GIÁ

 

Lạy dấu Thánh Giá! Con kính Thánh Giá cho được bằng yên. Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng: cây Thánh Giá là gươm là giáo; cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục; cây Thánh Giá là tàu vượt sang khỏi biển; cây Thánh Giá là chìa khoá mở cửa Thiên đàng cho chúng con được vào. Lạy cây Thánh Giá, lạy cành cây Thánh Giá; lạy lá cây Thánh Giá, lạy hoa cây Thánh Giá, lạy quả cây Thánh Giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá. Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con. Amen.

 

KINH CẦU CHỊU NẠN

 

-  Xin Chúa thương xót Chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

-  Xin Chúa Kitô thương xót chúng.

Đ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

-  Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ: Xin Chúa thương xót chúng con.

-  Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Đ: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

-  Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Đ: Thương xót chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy).

 

Đức Chúa Con Chuộc Tội Cứu Thế là Đức Chúa Trời thật.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu thương hết người thế.

Chúa Giêsu xuống thế làm người.

Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.

Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu.

Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.

Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày  sống lại.

Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt.

Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.

Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.

Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.

Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi lấy linh hồn chúng con.

Chúa Giêsu vào Vườn Giêtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.

Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.

Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.

Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.

Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.

Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm trối ba lần.

Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.

Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên hạ.

Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.

Chúa Giêsu Thầy cả Giudêu mắng rằng đáng phải giết.

Chúa Giêsu thâu đêm chịu những khốn nạn.

Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đối xét.

Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Êrôđê.

Chúa Giêsu Êrôđê chê rằng dại dột.

Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.

Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình.

Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu.

Chúa Giêsu quân dữ quỳ nhạo cho xấu hổ.

Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.

Chúa Giêsu quân Giudêu kêu xin đóng đanh vác thánh giá.

Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.

Chúa Giêsu vác Thánh Giá nặng lắm.

Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá.

Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.

Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.

Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau.

Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ  nhạo cười.

Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng.

Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan.

Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Me.

Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.

Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu phán rằng: khát nước.

Chúa Giêsu phán rằng: đã đoạn ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ.

Chúa Giêsu rằng: Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha.

Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.

Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.

Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.

Chúa Giêsu thiên sầu địa thảm.

Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là Con Đức Chúa Trời.

Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.

Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.

Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên.

Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.

Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem năm dấu  mình.

Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội Thánh.

Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.

Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời.

Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

 

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.

Đ: Tha tội chúng con.

Kẻo gặp sự tai sự dữ.

Đ: Chúa Giêsu chữa chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy).

Kẻo bất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu.

Kẻo phạm tội nghe ma quỷ cám dỗ.

Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.

Kẻo sa hoả ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.

 

Chúng con là kẻ có tội.

Đ: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng con.

(Câu nào cũng thưa như vậy).

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn chừa mọi sự dữ.

Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.

Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.

Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.

Chúa Giêsu cho các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.

Chúa Giêsu cho linh hồn chúng con khi mong lìa xác khỏi tay ma quỷ.

Chúa Giêsu cho chúng con được phần phúc ở trên trời.

 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đ: Tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đ: Nghe cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Đ: Thương xót chúng con.

 

Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì saoĐ Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi cầm nước mất chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu, mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con:

 

Chúng con lạy Dấu Thánh chân tả Đức Chúa Giêsu.

Đ: Vì tội chúng con. (Câu nào cũng thưa như vậy).

Chúng con lạy Dấu Thánh chân hữu Đức Chúa Giêsu.

Chúng con lạy Dấu Thánh tay tả Đức Chúa Giêsu.

Chúng con lạy Dấu Thánh tay hữu Đức Chúa Giêsu.

Chúng con lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

  

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cầu Lễ

Phép Lần Hạt Năm Dấu Thánh Đức Chúa Giêsu

Thứ Nhất thì ngắm:
Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà lấy đinh sắt đóng vào đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh chân tả vì chúng con bởi đi đàng trái; cùng nguyện một kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Xin cho chúng con chừa đi đàng trái, ấy là chớ làm tội lỗi nữa. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Hai thì ngắm:
Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả và mình Đức Chúa Giêsu phải khốn. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân đi dạy dỗ chúng con mà chúng con lạy lấy đinh đóng chân cho; cùng nguyện 1 kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con. Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Ba thì ngắm:
Khi quân dữ bắt tay tả Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá mà lấy búa sắt đóng đinh đau lắm, bởi cả mình Đức Chúa Giêsu nặng thì lỗ tay liền xé ra, càng thêm đau đớn hơn nữa. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, lạy ơn Cha Cả chẳng tiếc mình vì con dữ là chúng con; cùng nguyện 1 kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ phải đau đớn cùng Con. Xin cho chúng con chừa sự chẳng nên, cho ngày sau khỏi bên tả Đức Chúa Giêsu, là bên kẻ phải sa hoả ngục. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Bốn thì ngắm:
Khi quân dữ bắt tay hữu Đức Chúa Giêsu vào Thánh giá, mà bởi chẳng đến lỗ nó làm đã sẵn, thì nó buộc cổ tay kéo ra cho đến nơi, liền giãn xương ngực ra cho nên đau đớn lắm, thì mới đóng đinh vào. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, thương Đức Chúa Giêsu lấy tay làm những sự lành cho thiên hạ, mà người ta lại trả công cho làm vậy; cùng nguyện 1 kinh Đức Bà, thương Đức Mẹ bởi yêu con hơn mình, thì thương xót con lắm. Xin cho chúng con làm việc phúc đức, cho ngày sau được ở bên hữu Đức Chúa Giêsu là bên kẻ đáng lên Thiên đàng. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Năm thì ngắm:
Khi Đức Chúa Giêsu đã sinh thì, có một người các quan lấy đòng mà đâm cạnh nương long Đức Chúa Giêsu phải trái tim, máu cùng nước chảy ra; song le Đức Chúa Giêsu chẳng đau đớn gì vì đã sinh thì, nhưng Đức Mẹ đau đớn lắm như phải dao sắc thâu qua trái tim vậy. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Đức Chúa Trời, đội ơn Đức Chúa Giêsu đã lấy hết máu trong trái tim đổ ra cho chúng con; cùng nguyện 1 kinh Đức Bà; thương Đức Mẹ phải đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin cho chúng con chớ yêu sự thế gian, mà bỏ nghĩa Đức Chúa Giêsu yêu dấu chúng con cho nên chịu chết làm vậy. Amen.

Đọc 5 Kinh Lạy Cha

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn   tên thánh   được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

Đọc 1 Kinh Kính Mừng

Thứ Sáu thì nguyện:
Ba kinh Lạy Cha, kính lạy đinh sắt thâu qua chân tay Đức Chúa Giêsu, cùng nguyện 1 kinh Đức Chúa Trời; kính lạy lưỡi đòng thâu qua cạnh nương long Đức Chúa Giêsu; cùng nguyện 1 kinh Đức Chúa Trời kính lạy Thánh giá là giường Cha Cả muôn vật nằm khi sinh thì. Xin Đức Chúa Giêsu lấy Thánh giá, đanh sắt, lưỡi đòng như chìa khoá mở cửa Thiên đàng cho linh hồn   tên thánh   được vào. Amen.

Đọc 5 kinh Lạy Cha.

Lời Nguyện
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu cùng rất thánh Đức Bà, chúng con dâng bấy nhiêu kinh nguyện này, nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu đã chịu vì chúng con. Chớ gì chúng con có ngày nào được chịu sự gì khó vì Đức Chúa Giêsu làm chứng có lòng kính mến Cha Cả trên hết mọi sự; song chúng con là kẻ yếu sức cậy trông rất thánh Đức Bà thêm sức cho chúng con được lòng giữ đạo cho trọn, cùng xưng tên Đức Chúa Giêsu ra trước mặt thiên hạ. Amen.

Kinh Cầu Chịu Nạn
Xin Chúa thương xót chúng con.
Đáp: Thương xót linh hồn   tên thánh  . (câu nào cũng đáp như vậy)
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Giêsu nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu thương hết người thế.
Chúa Giêsu xuống thế làm người.
Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức Mẹ.
Chúa Giêsu ba năm giảng dạy nước Giudêu.
Chúa Giêsu cứu kẻ liệt kẻ khốn.
Chúa Giêsu cho Thánh Lazarô chết bốn ngày sống lại.
Chúa Giêsu để thằng Giuđa làm mối cho quân dữ bắt.
Chúa Giêsu quân Giudêu ra rước mừng hát.
Chúa Giêsu thương thành Giêrusalem chảy nước mắt ra.
Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ.
Chúa Giêsu truyền phép Thánh thể nuôi lấy linh hồn chúng con.
Chúa Giêsu vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người thế.
Chúa Giêsu mồ hôi máu chảy ra nhỏ xuống đất.
Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình cho nó.
Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình.
Chúa Giêsu các đầy tớ bỏ trốn ra hết.
Chúa Giêsu Thánh Phêrô một đêm chối ba lần.
Chúa Giêsu soi lòng Thánh Phêrô ăn năn khóc lóc.
Chúa Giêsu chịu vả trước mặt Thiên hạ.
Chúa Giêsu chịu bỏ vạ cáo gian.
Chúa Giêsu thầy cả Giudêu mắng rằng: “đáng phải giết”.
Chúa Giêsu thâu đêm chịu những sự khốn nạn.
Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Philatô đôi xét.
Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Erođe.
Chúa Giêsu Erođe chê rằng dại dột.
Chúa Giêsu quân Giudêu ghét hơn thằng dữ là Baraba.
Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát hết cả và mình.
Chúa Giêsu chịu những gai nhọn thâu vào đầu.
Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hổ.
Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy mà thương.
Chúa Giêsu dân Giudêu kêu xin đóng đanh vác Thánh Giá.
Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ đem đi giết.
Chúa Giêsu chịu vác Thánh giá nặng lắm.
Chúa Giêsu chịu đóng đanh chân tay vào Thánh giá.
Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ.
Chúa Giêsu xin Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ làm khốn mình.
Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia nhau.
Chúa Giêsu còn trên Thánh giá chịu thiên hạ nhạo cười.
Chúa Giêsu tha tội cho một kẻ trộm phải đóng đanh cùng.
Chúa Giêsu trối Đức Mẹ cho ông Thánh Gioan.
Chúa Giêsu phó ông Thánh Gioan cho Đức Mẹ.
Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt trời tối hết thiên hạ.
Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha.
Chúa Giêsu phán rằng: “khát nước”.
Chúa Giêsu phán rằng: “đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên hạ”.
Chúa Giêsu rằng: “Con phó linh hồn ở tay Đức Chúa Cha”.
Chúa Giêsu chảy hết máu mình ra.
Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ.
Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên ủi các Thánh.
Chúa Giêsu Thiên sầu, điạ thảm.
Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là con Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu cùng nước chảy ra.
Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá.
Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại đem các Thánh lên.
Chúa Giêsu sống lại trước hết đi viếng Đức Mẹ.
Chúa Giêsu cho Thánh Tôma xem Năm Dấu Thánh mình.
Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô cai Hội thánh.
Chúa Giêsu phán các đầy tớ đi khắp thế giảng đạo.
Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên trời.
Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét.

Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn   tên thánh  .
Chúa Giêsu hằng có lòng lành.
Đáp: Chúa Giêsu nghe linh hồn   tên thánh  .
Kẻo gặp tai sự dữ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Kẻo bất nghĩa cùng Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Kẻo phạm tội nghe ma qủi cám dỗ.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Kẻo chối đạo Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công Đức Chúa Giêsu chuộc cho.
Đáp: Chúa Giêsu chữa linh hồn   tên thánh  .
Chúng con là kẻ có tội.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn   tên thánh  .

Chúa Giêsu cho chúng con ăn năn tội chừa mọi sự dữ.
Đáp: Cầu Chúa Giêsu nghe linh hồn   tên thánh  . (các câu kế tiếp đều đáp như vậy)
Chúa Giêsu cho chúng con kính mến trên hết mọi sự.
Chúa Giêsu cho chúng con cậy trông vì đã chuộc tội chúng con.
Chúa Giêsu mở lòng thiên hạ kính thờ cho nên.
Chúa Giêsu các nước tin đạo cho bền càng ngày càng thịnh.
Chúa Giêsu cho chúng con khi mong lìa xác khỏi chước ma qủi.
Chúa Giêsu cho chúng con được phần phúc ở trên trời.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu tha tội linh hồn   tên thánh  .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu nhận lời linh hồn   tên thánh  .
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
Đáp: Chúa Giêsu thương xót linh hồn   tên thánh  .

Lời Nguyện, Kinh Cầu Chịu Nạn
Chúng con là vật mọn mà cả lòng lạy Đức Chúa Giê-su cực cao trọng; chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giê-su cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giê-su chịu nạn thì trời đất động địa, núi non là đá vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì con dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm cùng Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con cho nên Đức Chúa Giê-su xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giê-su mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con.

Chúng con lạy dấu thánh chân tả,
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .
Chúng con lạy dấu thánh chân hữu,
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .
Chúng con lạy dấu thánh tay tả,
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .
Chúng con lạy dấu thánh tay hữu,
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .
Chúng con lạy dấu thánh cạnh nương long Đức Chúa Giê-su.
Đáp: vì tội linh hồn   tên thánh  .

--------------------------------------------------------------------------------------

 

THÁNH CA TỬ NẠN

 

Lạy Cha nếu có thể được

ÐK: Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Ðừng theo như ý con, một xin vâng như ý Cha đã định trước muôn đời.

1. Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng thuận chiên bò hy tế, thì nay con đến để làm theo ý Cha: hiến dâng trót cuộc đời.

2. Bao công việc vui lòng Cha con thi hành vuông tròn mau mắn, vì con không đến để làm theo ý con, nhưng theo ý Cha vẹn toàn.

3. Sao Cha đành chối bỏ con khi quân thù tứ bề xông đánh ? Này đây con phó dâng ở trong tay Cha trót cả tấm thân linh hồn

 

Hỡi không gian rủ sương mù

1. Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

ÐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

2. Suối kia ơi ngừng khơi nguồn, và sông nước hãy yên tiếng vọng ngân. Gió hôm ơi ngừng hơi rờn, vì đây Chúa rét không áo phủ thân.

3. Hãy tung ra mồ quanh đồi, người xưa hỡi hãy thôi chết dậy mau. Cõi dương gian tạm trông vời, kìa con Chúa chết treo chốn đồi cao.

4. Xé tung ra màn che đền, và tan vỡ núi cao ngất từng mây. Ðá muôn năm nào vững bền, giờ Con Chúa tắt hơi Núi Sọ đây.

5. Cõi cao xanh ngàn thiên thần, ngừng đôi cánh dứt muôn tiếng đàn tơ. Phía Can-Vê lệ tuôn nhìn, quý hai gối chắp tay ngắt lời ca.

6. Ðó đây xa gần muôn loài, cùng im tiếng với trăm vẻ sầu bi. Chúng con đây nhìn lên trời, lòng đau đớn suối lệ ứa tràn mi.

 

Ðêm xưa trên núi cây dầu

1. Ðêm xưa trên núi cây dầu, Chúa ở lặng cầu cùng Ðức Chúa Cha. Chúa rằng: Con dám xin Cha, nếu nên Cha cất chén kia bồ hòn. Nhưng xin đừng cứ ý con, để điều Cha định vẹn tròn thì hơn.

ÐK: Chúa ơi, quỉ ma thì tinh quái. tấm thân này ươn ái, lại non nớt vô tài. Chúa ơi, giúp con ngọn lửa mến, đủ gan mà chinh chiến, lập công đức lâu bền.

2. Giáo dân, ta hãy ân cần, đêm nay tỉnh thức lo phần thiêng liêng. Hãm mình cầu nguyện liên miên, kẻo sa cám dỗ mà nên tội tình. Quanh ta ma quỉ hằng rình, hồn mừng nhẹ kíp , xác kinh nặng nề.

 

Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua

1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn sâu trên trán ? Lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ? Ðường tình đó Ngài dành cho con.

ÐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi). Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt ? Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn kín thê lương ? Ðường tình đó Ngài dành cho con.

3. Lạy Chúa ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào, ôi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa thánh giá nào Ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào Ngài uống say sưa ? Ðường tình đó Ngài dành cho con.

 

Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu

1. Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình yêu. Giêsu gục ngã, treo trên thập giá, giang cánh tay ôm tội đọa đầy. Thân tàn rơi, Con Chúa Trời nghe hồn chợt đơn côi. Ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài tới mà nỡ quên ân tình biển khơi.

ÐK: Chỉ vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian. Vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu muôn người tội lỗi đưa về trời đẹp tươi.

  

ĐỀN TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 

Bắt đầu giờ chầu, chọn 1 trong các bài hát này.

1. Thờ Lạy Chúa.

ÐK: Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa !  Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá: Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Rồi trải bao năm Cha vẫn không quên lời đã phán: Rằng ai mắc gian nan, tìm yên ủi Cha ban, thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong Cha đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.

 

2. Con Mến Yêu

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông: trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

ÐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng đội ơn thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta.

3. Con khấn xin cho bậc tu trì hằng dõi đường chông gai Chúa đi. Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao. Miệng hát ca lòng thỏa nhường bao.

 

 

3. Quỳ Bên Cung Thánh

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

2. Một chiều xưa kia khắp đồi Can-Vê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.

3. Ðường đời gai chông, cát bụi mênh mông, sức hèn kinh hãi. Chúng con cậy trông lòng thương Chúa như đại dương.

 

Kinh Đền Tạ Thánh Tâm

 

Lạy Đức Chúa Giê-su rất nhân lành, Chúa dã yêu dấu loài người quá bội,/ mà loài người vô tình tệ bạc,/ lại còn khinh mạn dể duôi,/ nay chúng con sấp mình trước bàn thờ Chúa,/ hết lòng thờ phượng cung kính,/ cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa,/ khắp thiên hạ hằng làm xỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy./ Song le chúng con nhớ lại,/ xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy,/ thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn,/ xin Chúa thương xót thứ tha,/ Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con,/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi,/ hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa./ là Đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật./ hoặc khinh dễ những điều đã khẩn nguyện khi chịu phép rửa tội,/ và rẫy bỏ giới răn Chúa/ là ách êm ái dịu dàng./

          Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc dường ấy,/ thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy./ Lại dốc lòng đền riêng những tội này,/ như cách ăn ở buông tuồng mất nết,/ những thói tục xấu xa,/ làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh,/ tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ,/ sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh,/ những lời sỉ nhục phỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy,/ những điều ơ hờ khinh dễ,/ cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép bí tích mến yêu./ Sau hết,/ chúng con xin đền tội chung,/ các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền,/ cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy./ Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy!/ Ít là chúng con xin dâng công đền tội,/ xưa Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây thánh giá,/ mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày,/ lại xin dâng công nghiệp Đức Mẹ Đồng Trinh và các Thánh,/ cùng các kẻ lành,/ cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa./

          Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa,/ từ rầy về sau,/ nhờ ơn Chúa giúp,/ thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng,/ ăn ở thanh sạch,/ giữ luật Evan cho trọn,/ nhất là luật mến Chúa yêu người,/ cho được bù lại những tội chúng con,/ cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy,/ lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa,/ cùng khuyên nhủ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa./

          Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân,/ chúng con cậy vì lời Đức Nữ Đồng Trinh Maria/ đã đồng công chuộc tội cầu bầu,/ xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con,/ thật lòng kính dâng mà tạ Chúa,/ cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ,/ giữ lòng trung tín,/ lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời,/ cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật,/ là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng./ Amen.

 

Thinh lặng cầu nguyện riêng vài phút

 

4. Này Con là Đá.

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh sức và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

 

5. Tantum Ego

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

 

X: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại.

Đ: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con Bí Tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc khổ nạn Chúa. Chúng con nài xin Chúa, cho chúng con được sùng kính mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa, để chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chược. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời. Amem.

 

Kết thúc buổi chầu Thánh Thể bằng 1 trong những bài hát về Đức Mẹ sau đây

 

6. Cung Chúc Trinh Vương

1. Cung chúc Trinh Vương không hề nhiễm tội truyền, thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời. Cung chúc Trinh Vương là kho tích ơn thiêng, Mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

ÐK: Mẹ Maria ai là không được Mẹ thương đến, khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

2. Cung chúc Trinh Vương Mẹ quyền phép khôn lường, vì Mẹ đầy ơn Thiên Chúa, Mẹ Nữ Vương muôn loài. Cung chúc Trinh Vương Mẹ nhân ái yêu thương, Mẹ cứu giúp ai lạc bước ai khốn khổ trên đời.

 

7. Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng

ÐK: Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian. Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con thẳng về nơi phúc nhàn. Sống chết con trông nhờ, bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con về tới bến. Sống chết con trông nhờ,  bao nhiêu sức hộ phù lòng Mẹ sẵn sàng mà đoái đến con, giúp con đưa con tới thiên đàng.

1. Thân lạy Nữ Vương, Mẹ thấu tình con, sóng va tư bề thuyền con sắp chìm hầu theo nước xuôi giòng. Thân lạy Nữ Vương Mẹ thấu tình con, giúp con yên hàn chèo bơi bát cậy, Mẹ thương đến con cùng.

 

8. Con Đến Trước Tòa

1. Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến, phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên.

ÐK: Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân khổ hèn con đến kính dâng, quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ với Mẹ, vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, Nước Mẹ thống trị chiến sĩ trên đường mới, xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.

2. Xin trái tim Mẹ giữ con tinh tuyền, giữa đời ô nhơ, giữa muôn ngàn nguy biến. Con ước tới giờ trút hơi thở tàn, xác hồn trinh trong nơi Chúa nghỉ an.

 

9. Salve Regina

Salve Regina, Mater misericordiae,
Vita dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes,
    in hac lacrimarum valle.
Eja ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

 

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH ANTÔN

ĐƯỢC ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGÔ QUANG KIỆT CHO IMPRIMATUR

 

Cách thức:

Tập họp trước tượng thánh Antôn. Làm dấu Thánh giá. Rao các ý cầu nguyện, xin khấn. Đọc một ngày trong tuần Cửu Nhật (Ngày Thứ Nhất...) Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh, Kinh Cầu Thánh Antôn, Kinh Thánh Antôn

 

Ngày Thứ Nhất 

Lạy Thánh Antôn rất thánh, nhân từ dịu hiền rất mực trong các thánh trên trời, tình thương ngài dành cho Chúa và đức bác ái dành cho các tạo vật, đã làm cho Cha xứng đáng, ngay khi còn ở đời này, đã chiếm được sức mạnh vô song để làm phép lạ. Các phép lạ đang chờ lời cha phán ra cứu giúp những kẻ trong cơn ngặt nghèo hay lo lắng. Vì những sự ấy, con van xin Cha ban cho con, những ơn mà con khấn nguyện trong tuần cửu nhật này ….. (thinh lặng giây lát, nói lên điều mình khấn xin). Đáp lại lời con khấn xin, chắc hẵn phải là một phép lạ, vì cha là vị thánh hay làm phép lạ. Lạy Thánh Antôn dịu hiền đáng mến, lòng Cha đầy lòng xót thương cảm thông, xin thầm thì lời con khấn xin, vào tai Chúa Hài Nhi mà Cha đang ẫm trên tay, và lời tạ ơn từ trái tim của con luôn luôn là lời tạ ơn của Cha. 

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh.

Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

 

Ngày Thứ Hai

 

Lạy Ông thánh Antôn hay làm phép lạ, xin cha nhớ rằng, chưa bao giờ nghe nói có người nào chạy tới xin cha giúp đỡ trong lúc hiểm nghèo mà về tay không. Con tin chắc rằng, cha không bao giờ từ chối lời con kêu cầu, con chạy tới nương nhờ cha là Đấng rất được Chúa Hài Nhi ưu ái. Lạy cha là Đấng có tài hùng biện rao giảng về Lòng Chúa Thương Xót, mặc dù lời con khẩn khoản kêu xin không xứng đáng gì, xin cha dâng lên toà Chúa Ba Ngôi. Qua lời chuyển cầu thần thế của cha, xin cho lời con ước nguyện được Chúa chấp nhận, và mang cho lại con ơn huệ mà con khấn xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng giây lát)

 

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh

Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

 

Ngày Thứ Ba

 

Lạy Thánh Antôn là Đấng Thanh Sạch, qua sự trong trắng thiên thần cùa cha, cha được xứng đáng âu yếm bồng ẫm Chúa Hài Nhi trên tay, và đưa ngài vào trái tim cha. Con khẩn khoản nài xin cha, ban mọi ơn lành hồn xác cho con. Lạy thánh Antôn vinh hiển, sinh ra dưới sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, dịp lễ Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời và được thánh hiến cho Mẹ, và giờ đây, nhờ lời chuyển cầu thần thế trên thiên đàng, con van xin cha ơn huệ mà con khấn xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý cầu xin của mình). Lạy Cha là Đấng hay làm phép lạ, xin chuyển cầu cùng Chúa lời cầu khấn con đang tha thiết nài xin.

 

Ngày Thứ Tư

 

Lạy Cha Thánh Antôn là Đấng trợ giúp thần thế, con kính chào và tôn vinh cha. Thế giới Công Giáo tin tưởng hướng về cha, và cảm nghiệm lòng thương xót dịu hiền và sự trợ giúp thần thế của cha, trong những cơn hoạn nạn và những nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Vì thế con hết lòng cậy trông chạy tới cha, xin ơn huệ mà con tha thiết khẩn cầu trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý nguyện của mình) Ôi lạy thánh cả Antôn thánh thiện, con van xin cha khấn ban cho con ơn huệ mà con ước mong bây giờ.

 

Ngày Thứ Năm

 

Lạy Thánh Antôn, con kính chào cha là hương thơm ngọt ngào và vinh quang của Hội Thánh. Con xin nghiêng mình chào kính cha là vị thánh cao cả,  là kho tàng khôn ngoan và tình thương siên phàm. Con sung sướng vì những ơn huệ mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho cha. Trong niềm khiêm cung và tín thác, con chạy tới cha xin được trợ giúp, vì con biết rằng Thiên Chúa từng ban cho cha đức ái và lòng trắc ẩn, cũng như sức mạnh của lời cha cầu bầu. Con khấn xin cha vì tình thương của cha đồi với Chúa Hài Nhi Giêsu mà cha bồng ẫm trên tay, và cầu xin Người ban cho con ơn huệ mà con đang tha thiết nguyện xin qua lời chuyển cầu của cha trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý cầu xin)

 

Ngày Thứ Sáu

 

Lạy Cha Thánh Antôn vinh hiển. Cha được Thiên Chúa chọn ra giảng Lời Người. Cha được Chúa ban đặc ân giảng thuyết khôn ngoan và sức mạnh hay làm phép lạ. Lạy cha thánh Antôn, xin cầu cùng Chúa cho con được tuân hành thánh ý Chúa trong hết mọi sự, để con được luôn yêu mến Người với Cha đời đời. Lạy Cha thánh Antôn nhân ái, con khấn xin cha ban cho con ơn huệ mà con đang van xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng giây lát)

 

Ngày Thứ Bảy

 

Lạy cha Antôn rất thánh thiện, chiến sĩ anh dũng của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Vinh danh cha vì bao nhiêu phép lạ nhờ lời cầu bầu thần thế của cha trước toà Chúa. Chúa sẽ mở lượng hải hà ban cho con những ơn, mà con đang khao khát mong chờ trong tuần cửu nhật này (thinh lặng). Lạy cha thánh Antôn. hằng lưu tâm đến những ai khấn xin cha, xin lắng nghe lời con khấn nguyện qua sự trợ lực quyền phép của cha.

 

Ngày Thứ Tám

 

Lạy Cha Thánh Antôn, cha đã chứng tỏ uy danh thần lực, trái tim dịu hiền và giàu lòng thương cảm qua lời chuyển cầu của cha, đối với những ai tôn sùng và khần khoản van xin cha, trong cơn đau khổ hoạn nạn. Con khiêm tốn và khao khát khấn cầu xin cha được sự chở che, trong những nhu cầu cần thiết hiện nay của con, và xin cha thương ban cho con ân huệ mà con đang mong chờ (thing lặng). Xin cha chuyển lời van xin của con, tới Nữ Vương giàu lòng thương xót trên trời để xin Mẹ  dâng lên trước toà Người yêu dấu của Mẹ là Chuá Giêsu giầu lòng thương xót.

 

Ngày Thứ Chín

 

Lạy Thánh Antôn, là tôi tớ của Mẹ Maria, là vinh quang của Hội Thánh. Xin cầu bà7u cùng Chúa cho Đức Thánh Cha, các giám mục, các linh mục và tu sĩ nam nữ của chúng con, để các ngài nhiệt tâm và hăng say làm việc tông đồ. Xin cho tất cả mọi người được hiệp nhất với nhau trong đức tin, và ra sức làm cho danh Chúa được rạng sáng hơn. Lạy Cha Thánh Antôn, là đấng cứu giúp mọi người chạy tới van xin cha, xin chuyển cầu lời nguyện ước của con lên trước ngai toà Thiên Chuá Tối Cao uy quyền, để con được ơn huệ mà con đang tha thiết trông mong trong tuần cửu nhật này (thinh lặng).

 

Kinh Cầu Thánh Antôn

 

Xin Chúa thương xót chúng con (lặp lại)

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (lặp lại)

Xin Chúa thương xót chúng con (lặp lại)

Chúa Kitô nghe cho chúng con –

Đáp:Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật – Đáp: Thương xót chúng con

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật – Đáp:

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật – Đáp:

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời – Đáp:

 

Rất thánh Đức Bà Maria – Đáp: Cầu cho chúng con (câu nào cũng đáp lại như thế)

Ông Thánh Antôn Padua - Cầu…

Ông Thánh Antôn là vinh hiển của dòng Hèn Mọn khó khăn -

Ông Thánh Antôn là hòm bia giao ước.

Ông Thánh Antôn là kho tàng khôn ngoan thông thái.

Ông Thánh Antôn là Đấng huỷ diệt mọi giả dối trần gian.

Ông Thánh Antôn là Đấng chiến thắng sự khiết tịnh.

Ông Thánh Antôn là gương mẫu sự khiêm tốn.

Ông thánh Antôn là đấng yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu.

Ông Thánh Antôn khao khát được tử vì đạo.

Ông Thánh Antôn là Đấng làm phát sinh sự bác ái.

Ông Thánh Antôn khao khát sự công chính.

Ông Thánh Antôn làm cho kẻ bất trung khiếp sợ.

Ông Thánh Antôn là mẫu gương sự hoàn thiện.

Ông Thánh Antôn yên ủi kẻ ưu phiền.

Ông Thánh Antôn là Đấng tìm lại được của cải bị lạc mất.

Ông Thánh Antôn là Đấng bảo vệ kẻ vô tội.

Ông Thánh Antôn là Đấng giải phóng tù nhân.

Ông Thánh Antôn hướng dẫn người lữ khách hành hương.

Ông Thánh Antôn cho kẻ đau yếu được mau chóng bình phục

Ông Thánh Antôn là Đấng hay làm phép lạ.

Ông Thánh Antôn làm cho kẻ câm nói được.

Ông Thánh Antôn làm cho kẻ điếc được nghe.

Ông Thánh Antôn làm cho kẻ mù được thấy.

Ông Thánh Antôn xua trừ quỷ ám.

Ông Thánh Antôn làm cho kẻ chết sống lại.

Ông Thánh Antôn uốn nắn người cứng lòng mù quáng.

 

Khỏi nanh vuốt của quỷ dữ

Đáp: Xin Thánh Antôn giải thoát chúng con (câu nào cũng đáp lại như thế)

Khỏi sấm sét bão bùng giống tố

Khỏi mọi cạn bẫy của xác hồn

Nhờ lời chuyển cầu thần thế của Người

Thoát mọi hiểm nguy sóng gió cuộc đời

 

Lạy Chiên Thiên Chuá, Đấng xoá tội trần gian.

- xin tha tội chúng con

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,

- xin nghe lời chúng con

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,

- xin thương xót chúng con

 

Lạy Ông Thánh Antôn

Đáp: Cầu cho chúng con, Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

 

Kinh Thánh An Tôn

 

Lạy thánh Antôn, chúng con hết lòng trông cậy, cầu xin Người và tin chắc rằng, Người sẽ nhận lời chúng con. Xin Người bênh vực chúng con trước mắt Chúa là Cha hay thương xót, để chúng con được ơn chúng con trông đợi cách riêng.

Xưa Người có đức tin mạnh mẽ lạ lùng và rao giảng đức tin cho những người sống đồng thời. Đức tin chúng con còn non yếu, xin Người giúp chúng con mạnh tin. Người đã sống theo Phúc Âm, xin Người giúp chúng con sống theo đạo Chúa. 

Xin Người nâng đỡ chúng con, vì chúng con yếu đuối và bé mọn, trong cơn đau đớn phần xác, xin giúp chúng con trung thành với Chúa. 

Xin Người chúc lành cho công việc chúng con làm, cho gia đình chúng con và cho những ai sùng kính Người: xin giúp chúng con biết niềm nở tiếp đón những người nghèo khó và đau khổ. 

Lạy Chúa, vì lời cầu bầu của thánh Antôn,

- xin nhận lời chúng con.

Lạy thánh Antôn hay làm phép lạ,

- cầu cho chúng con. Amen.